Komvux på grund­läggande och gymnasial nivå

Komvuxstudier kan till exempel betyda att du läser in grundskola eller gymnasium, utbildar dig till ett yrke eller läser enstaka kurser för att få behörighet att komma in på en yrkeshögskole- eller högskoleutbildning. På den här sidan får du förklaring av de olika nivåerna.

Grundläggande nivå - kurser och utbildningar

Komvux på grundläggande nivå motsvarar den nioåriga grundskolan. Den riktar sig till dig som behöver förbättra dina kunskaper i att läsa, skriva och räkna eller till dig som har ofullständig grundskola eller kort utbildning från annat land. Det går bra att kombinera grundläggande kurser med kurser på gymnasienivå.

Förkunskaper för studier på grundläggande nivå Visa Dölj

Som regel behövs inga förkunskaper för att studera på grundläggande nivå. Om du inte har svenska som modersmål krävs dock att du har betyg från sfi, kurs D eller motsvarande kunskaper.

Efter avslutade sfi-studier


Har du fått betyg G på sfi D-kursen så söker du därefter vanligtvis Svenska som andraspråk, grundläggande nivå delkurs 2.

Ansökan Visa Dölj

Ansökan gör du direkt på webben via vår kurskatalog.

I kurskatalogen hittar du ett flertal olika kurser som erbjuds på grundläggande nivå. Kursstarterna varierar under hela året och du ansöker senast 3 veckor före kursstart.

Om du direkt efter att ha avslutat en grundläggande kurs vill fortsätta att studera samma ämne på gymnasial nivå, måste du söka kursen senast 8 veckor före kursstart.

Bifoga betyg till ansökan

När du ansöker måste du alltid lämna kopior av dina betyg. Annars kan vi inte bedöma dina förkunskaper och behandla din ansökan.

Om du vill bifoga betyg som en bilaga till ansökan kan du skanna. Det finns gratis appar som du kan använda för att skanna in dokument via din telefon.

När ansöker jag?

Kurser på grundläggande nivå måste du söka senast 3 veckor före kursstart. Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste du söka senast 8 veckor före kursstart.

När du söker kurser och kurspaket måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har.

Sök i tid

Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Besked om plats

Besked på ansökningar till kurser på grundläggande nivå meddelas fortlöpande. Skolan du sökt till skickar kallelse och information senast en vecka före kursstart. Blir du inte antagen får du särskilt meddelande om det från Solna Vuxenutbildning.

Sök kurser i kurskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursplaner och betygskriterier Visa Dölj

Kurserna har nationellt fastställda kursplaner som beskriver mål och betygskriterier. Du hittar kursplanerna på Skolverkets webbplats skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gymnasial nivå - kurser och utbildningar

Komvux på gymnasial nivå motsvarar gymnasieskolan för ungdomar.
När det gäller de gymnasiala teoretiska kurserna erbjuder de olika skolorna flexibla studier. Du kan kombinera kurser som det passar dig; dagtid, kvällstid eller på distans.

Förkunskaper för studier på gymnasial nivå Visa Dölj

Kurser på gymnasial nivå bygger på kunskaper från grundskolan eller på föregående kurs inom ett ämne. Innan du gör en ansökan läs igenom webbsidan Inför dina studier om vad som gäller.

Ansökan Visa Dölj

Ansökan gör du direkt på webben via vår kurskatalog.

I kurskatalogen hittar du ett flertal olika kurser som erbjuds på gymnasial nivå. Kursstarterna varierar under hela året och du ansöker senast åtta veckor före kursstart.

Bifoga betyg till ansökan

När du ansöker måste du alltid lämna kopior av dina betyg. Annars kan vi inte bedöma dina förkunskaper och inte behandla din ansökan. Om du vill bifoga betyg som en bilaga till ansökan kan du skanna. Det finns gratisappar som du kan använda för att skanna in dokument via din telefon.

När ansöker jag?

Kurser och kurspaket på gymnasial nivå måste du söka senast åtta veckor före kursstart. När du söker kurser och kurspaket måste du själv titta i kursutbudet för att se vilket sista sökdatum kurserna och kurspaketen har.

Sök i tid

Det är viktigt att du söker i tid eftersom vi inte tar emot sena ansökningar och det finns inga reservintag.

Besked om plats

Har du sökt kurs/kurspaket på gymnasial nivå ger får du besked tidigast fyra veckor före kursstart om Solna Vuxenutbildning har beviljat eller avslagit din ansökan. Skolan du sökt till skickar kallelse och information senast två veckor före kursstart. Blir du inte antagen får du särskilt meddelande om det från Solna Vuxenutbildning.

Sök kurser i kurskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kursplaner och betygskriterier Visa Dölj

Kurserna har nationellt fastställda kursplaner som beskriver mål och betygskriterier. Du hittar kursplanerna på Skolverkets webbplats, skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lärlingsutbildning Visa Dölj

Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke på en arbetsplats. Minst 70% av utbildningen sker på en arbetsplats tillsammans med en handledare.

Vad innebär en lärlingsutbildning

En lärlingsutbildning innebär att ditt lärande till största delen sker på en arbetsplats. På arbetsplatsen lär du dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Den kompletterande teorin som du behöver, läser du i skolan cirka en dag i veckan. Som lärling får du samma kunskaper som den som läser yrkesutbildning i klassrum på skola, men du lär dig i en annan miljö och på ett annat sätt.

På arbetsplatsen förväntas du delta aktivt och anpassa dig efter de arbetstider och rutiner som finns. Det kan till exempel innebära tidiga morgnar på en arbetsplats i en annan del av länet. Din handledare har hela tiden kontakt med skolan och det är skolan som är huvudansvarig för din utbildning. Du får betyg på avslutade kurser och målet med utbildningen är att du erhåller den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Sök lärlingsutbildning i kurskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Yrkesinriktade utbildningar Visa Dölj

Det finns många bristyrken i Sverige för tillfället, behovet är stort till exempel av elektriker, snickare, fastighetsskötare, kockar och undersköterskor. Genom att läsa en yrkesutbildning via komvux ökar dina möjligheter att få arbete.

Vad innebär en yrkesutbildning

Inom komvux finns många yrkesutbildningar med olika inriktningar på gymnasial nivå. De flesta yrkesutbildningarna är mellan ett och ett och halvt år långa. I utbildningen ingår Arbetsplatsförlagt lärande (APL).
Alla utbildningar är avgiftsfria och CSN-berättigade, men du måste själv betala för läroböcker och visst kursmaterial. På Arbetsförmedlingens webbsida kan du läsa om alla yrken och yrkesområden och se kortare filmer om olika yrken.

Sök yrkesinriktade utbildningar kurskatalogen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Validera dina kunskaper

Har du redan arbetat och har kunskaper inom ett yrke, men saknar papper eller intyg kan du göra en validering. Det innebär att yrkeskunniga personer gör en bedömning av dina tidigare kunskaper. Du kan läsa om validering på sidan Ansök till komvux.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad