Frågor och svar

Hitta svar på vanligt förekommande frågor om förskola och pedagogisk omsorg i Solna.

Kö och placering

Jag vill veta min plats i kön. Är det möjligt? Visa Dölj

Kötiden räknas från det datum som ansökan inkommit. Men barnets plats i kön påverkas också av turordningsreglerna, därför går det inte att lämna ett entydigt besked om köplaceringen.

Turordningsreglerna finns på solna.se.

När får jag erbjudande om placering? Visa Dölj

Du får ett platserbjudande så fort det blir en plats ledig på någon av de förskolor du sökt till.

Enligt skollagen måste kommunen erbjuda plats i en kommunal förskola inom fyra månader från det att vårdnadshavare har ställt sitt barn i kö. Garantierbjudandet kan bli till en annan kommunal förskola än någon av de du har önskat eftersom det kan vara fullt på de kommunala förskolor du sökt. De barn som har platsgaranti erbjuds plats före barn utan platsgaranti.

Om du tackar nej till en garantiplats är det bra att veta att platsgarantin inte längre gäller.

Fristående förskolor och pedagogisk omsorg omfattas inte av fyra månaders platsgaranti. Står du endast i kö till fristående förskolor får du alltså vänta tills det blir en ledig plats och det är din tur enligt kön.

Hur tackar jag ja till erbjudande om förskola utan BankID? Visa Dölj

Skicka ett meddelande till placering@solna.se. Uppge barnets namn och födelsenummer, och att ni behöver ett kontrakt för att godkänna erbjudandet. Kontraktet skickas till barnets folkbokföringsadress.

Hur ställer jag mig i en byteskö? Visa Dölj

Om du vill stå i kö för byte till en annan förskola eller pedagogisk omsorg ska du göra en ny ansökan. Barnet behåller sin förskoleplats under kötiden. Byte kan erbjudas när det finns plats på den önskade förskolan, platsgaranti gäller inte.

Kan jag ändra i mina alternativ utan att påverka kötiden? Visa Dölj

Om du står i kön men vill ändra startdatum för ditt barn eller ändra dina val av förskolor och/eller pedagogisk omsorg måste du göra en ny ansökan. Din nya ansökan ersätter helt den tidigare. Om du vill behålla tidigare alternativ måste du ta med dessa i din nya ansökan.

Lägger du till en kommunal förskola behåller du samma ködatum förutsatt att du har en kommunal förskola i kön sedan tidigare. Lägger du till en fristående förskola får den ett nytt ködatum, men du behåller samma ködatum för de fristående förskolor du önskat tidigare.

Schema och närvaro

Hur ändrar jag mitt barns närvarotid/schema på förskolan? Visa Dölj

Du anmäler ditt barns närvaroschema på förskolan i Infomentor under rubriken Tidsregistrering. Meddela förskolan om du ändrar registrerade tider.

Infomentor är förskolans lärplattform och där sker mycket av kommunikationen mellan vårdnadshavare och förskola.

Jag är föräldraledig/arbetssökande. Hur påverkar det mitt barns närvarotid? Visa Dölj

När du är föräldraledig eller arbetssökande har ditt barn möjlighet att vara i förskolan max 30 timmar/vecka (minimum 3 timmar/dag och maximum 6 timmar/dag). Det gäller även för loven. För sommarlovet gäller 15 timmar per vecka hela lovveckor, alltså inte de veckor som är brutna, till exempel om skolavslutningen är en tisdag. Rektor beslutar om förläggning av den schemalagda tiden för föräldralediga och arbetssökande.

Kontakta oss

Senast uppdaterad