Familjerätt

Solna stad erbjuder er som är folkbokförda i Solna, Sundbyberg och Ekerö stöd och andra insatser när ni vill fastställa fader-/föräldraskap, adoptera ett barn eller om ni som föräldrar har svårigheter med att samarbeta kring gemensamma barn.

Det är viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans hittar lösningar som blir bra för barnen. Barn har rätt till båda sina föräldrar, även om ni inte lever tillsammans. Familjerätten stöttar dig som är förälder i det gemensamma ansvaret för era barn och deras behov.

Familje­rätten ansvarar för:

Hjälp att samarbeta om barnen

Om ni föräldrar inte kan komma överens om frågor kring era barn kan vi på familjerätten hjälpa till med:

  • Samarbetssamtal - frivilliga samtal med fokus på barnen.
  • Juridiskt bindande avtal - om vårdnad, boende och/eller umgänge.
  • BIFF (Barn i föräldrars fokus) är en kort utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som lever separerade och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma barn. Utbildningen är frivillig och vänder sig till föräldrar vars barn är folkbokförda i Solna, Sundbyberg eller Ekerö. Under utbildningen varvas teori med gruppdiskussioner i syfte att ge kunskap om hur ett stödjande föräldraskap kan se ut för barn som har separerade föräldrar. Huvudfrågan i utbildningen är: "Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn?"

All kontakt med familjerätten är kostnadsfri och de anställda arbetar under sekretess.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad