Mark­upplåtelse

För att få tillstånd att ställa upp exempelvis byggställningar, containrar, försäljningsstånd, ordna musikarrangemang eller torgmöten på offentlig plats behövs ett tillstånd för markupplåtelse.

Den generella regeln är att det behövs en markupplåtelse för att utnyttja en offentlig eller allmän plats om användningen inte överensstämmer med det ändamål som platsen är avsedd för. Vägar, gator, trottoarer eller parker , det vill säga en plats som ofta används, klassas som offentlig plats. Platsen ägs oftast av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats om platsen är tillgänglig för allmänheten och upplevs som allmän.

Pågående markupplåtelsetillstånd kan ses i Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under "Stadsbyggnad och trafik".

Ansökan sker hos polisen

För att anordna ett evenemang på offentlig (allmän) plats behöver du ett polistillstånd enligt ordningslagen. Detta för att myndigheterna ska bevaka säkerheten och framkomligheten för allmänheten. Tänk på att även andra tillstånd kan behövas beroende på vilken typ av evenemang det gäller.

Taxa Visa Dölj

Polisen tar ut taxa för handläggning. Utöver den tillkommer kommunens avgifter.

Här finner du avgifter för upplåtelser av offentlig plats Pdf, 207 kB, öppnas i nytt fönster. som gäller från 1 januari 2024.

Handläggningstid Visa Dölj

Handläggningstiden varierar beroende på vilken typ av tillstånd du söker. Var gärna ute i god tid, minst åtta veckor i förväg, för att säkerställa att ditt ärende ska hinna beredas.

Du ansöker hos Polismyndigheten som remitterar ärendet till kommunen. Polisen tittar på trafiken, ordningen och säkerheten. Solna stad bevakar frågan om skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och trafik.

Hjälp med ansökan Visa Dölj

Vill du veta mer om hur du ansöker om markupplåtelse? Besök då tillståndsguiden.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad