Korttids­vistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär möjlighet till rekreation och miljöombyte för dig med funktionsnedsättning samtidigt som det ger dina anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär vistelse på ett korttidshem, hemma hos en kontakt- eller stödfamilj eller lägerverksamhet. Genom korttidsvistelse skall du som är anhörig kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För dig med funktionsnedsättning kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling.

Korttidshem för personer med funktionsnedsättning

Du har rätt att välja vilket korttidshem du vill besöka under förutsättning att du tillhör den målgrupp verksamheten arbetar för samt att det finns ledig plats i verksamheten. Alla LSS-insatser är kostnadsfria, dock tillkommer en avgift för mat vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Utförare av korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad