Arbets­marknaden i Solna

Solna är Sveriges arbetsplatstätaste kommun med ett stort antal arbetsgivare. Solna erbjuder en god arbetsmarknad med en stabil mix av företag, akademi och offentlig sektor. Antalet förvärvsarbetande är större än befolkningen.

Solna har cirka 90 000 arbetstillfällen fördelade på runt 10 200 arbetsställen eller 9 500 unika företag och organisationer. En expansiv stadsutveckling skapar ett starkt etableringsflöde som utvecklar marknaden och skapar nya arbetstillfällen.

Offentliga och privata arbetsgivare

Solna domineras av företag inom tjänstesektorn där många företag är verksamma inom kunskapsintensiva branscher. Stora offentliga arbetsplatser är Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, EU:s smittskyttsmyndighet ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Skatteverket, Trafikverket, Säkerhetspolisen samt Solna stad. Andra stora arbetsgivare är Apoteket, Caverion, Coop, ICA, NCC, PEAB, Postnord, SEB, Telia, Nobina, Attendo, Adecco, Sodexo, Telenor, JM, Ambea, Vattenfall, Siemens, Veidekke och Afry.

Viktiga parter

Tillsammans med näringslivet arbetar Solna stad för att på olika sätt rusta och stödja solnabor till jobb där alla, oavsett ålder eller bakgrund tas tillvara. Ett tydligt resultat är en låg arbetslöshet i Solna jämfört med riket och ett minskat behov av försörjningsstöd.

Kontakta oss

Senast uppdaterad