Servicemätning

Solna stad deltar i Sveriges Kommuner och Regioners kundundersökning "Insikt" som gör det möjligt för kommunen att mäta servicen vid myndighetsutövning. Undersökningen riktar sig till företag.

Undersökningen görs sedan 2010 i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Stockholm Business Alliance, SBA.

Genom att du som företagare deltar i ”Insikt” hjälper du kommunen att förbättra servicen och bidrar till ett bättre företagsklimat i Solna stad.

Undersökningen innebär att en enkät skickas till dig som har avslutat ett myndighetsärende hos kommunen nyligen. I enkäten får du svara på frågor om hur du upplevde hanteringen av ditt ärende.

Mer information om undersökningen "Insikt" hittar du på SKRs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ta del av resultaten i SKRs webbportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad