Betyg, examen och intyg

För varje kurs och gymnasiearbete du avslutar får du betyg. De kurser du slutfört kan du få dokumenterade i olika betygsdokument; utdrag ur betygskatalog, slutbetyg på grundskolenivå, gymnasieexamen eller slutbetyg på gymnasienivå. Intyg över dina studier kan du när som helst få utskrivet av skolan.

Alla kurser har en ämnesplan som beskriver kunskapsmålen. Kunskapskraven anger också vilken kunskapsnivå du ska uppnå för ett visst betyg. Kunskapskraven får du av skolan vid kursstart. Du kan läsa om kraven på Skolverkets webbsida.

Betyg Visa Dölj

Efter avslutad kurs eller utbildning kan du begära att få ut ditt betyg av Solna Vuxenutbildning. Efter att betyget satts hos skolan tar det dock minst tre veckor tills betyget levereras till oss och kan skrivas ut. Har du bråttom, be din lärare/skola att om möjligt skynda på processen.

Betygsbeställning grundläggande och gymnasial nivå samt svenska för invandrare

Beställning av en betygsutskrift av dina kurser och kurspaket görs via ditt studerandekonto. Du loggar du in på ditt studerandekonto på webbsidan https://vux.solna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På ditt studerandekonto kan du se om betygen kommit från din skola.
Om betyget kommit till oss från skolan utfärdas det inom en vecka efter att din beställning är gjord. Om betyget inte kommit från skolan läggs din beställning på bevakning och du får betyget när det är klart.

Du kan välja att hämta betyget i receptionen i Solna stadshus eller att vi skickar det till dig.

Betyg från annan kommun eller skola

Vi kan bara skriva ut betyg/utdrag för kurser från vuxenutbildningen i Solna. Vill du ha dina betyg från komvux i en annan kommun eller om du behöver dina tidigare gymnasiebetyg - kontakta den kommun eller gymnasieskola där du läste.

Gymnasieexamen och slutbetyg Visa Dölj

Om du vill ha en utskrift av din gymnasieexamen eller slutbetyg och uppfyller kraven för att få ett fullständigt slutbetyg/gymnasieexamen utfärdat måste du ta kontakt med någon av våra studievägledare.
Var ute i god tid. Det kan ta upp till två veckor innan ditt slutbetyg- /gymnasieexamen är färdigbehandlat.

Fram till 1 juli 2025 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg.

NYTT! Regeringen har i april 2021 beslutat att flytta fram slutdatumet för att utfärda slutbetyg (2350 poäng) från kommunal vuxenutbildning till 1 juli 2025.

Tänk på att du själv måste ta kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att göra en betygsplanering och begära att din gymnasieexamen eller ditt slutbetyg utfärdas.

Gymnasieexamen (2400 poäng) från kommunal vuxenutbildning, inklusive komvuxarbete

Saknar du en gymnasieexamen eller ett slutbetyg från en treårig gymnasieutbildning har du möjlighet att få en gymnasieexamen från gymnasial vuxenutbildning (komvux).

Det finns två typer av examen; högskoleförberedande eller yrkesexamen.
I dokumentet Gymnasieexamen Pdf, 152 kB, öppnas i nytt fönster. från kommunal vuxenutbildning kan du läsa mer.

Uppfyller du kraven för att få en fullständig gymnasieexamen utfärdad måste du anmäla det minst två veckor i förväg till någon av studievägledarna.

Slutbetyg (2350 poäng) från kommunal vuxenutbildning

Fram till 1 juli 2025 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg. Därefter gäller endast gymnasieexamen.

I ett slutbetyg från kommunal vuxenutbildning ska betyg i samtliga kärnämneskurser ingå samt fritt valda kurser upp till 2 350 gymnasiepoäng - kurser lästa efter 1 juli 2012.

Uppfyller du kraven för att få ett fullständigt slutbetyg utfärdat måste du anmäla det minst två veckor i förväg till någon av studievägledarna.

Slutbetyg får utfärdas senast 1 juli 2025

Ett slutbetyg omfattar 2 350 gymnasiepoäng. Slutbetyg ersätts av gymnasieexamen omfattande 2 400 poäng. Enligt övergångsregler (april 2021) får slutbetyg utfärdas senast 1 juli 2025. Planering mot slutbetyg gör du tillsammans med studie- och yrkesvägledare på Solna Vuxenutbildning.

Nya kursplaner började användas inom kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli 2012. En del nya kurser tillkom medan andra försvann, du hittar ämnesplanerna på Skolverkets webbplats. Samma datum började även ny betygsskala tillämpas, från A (högst) till F (underkänt). Detta innebar konsekvenser för utfärdande av slutbetyg.

Undantag

Ovanstående gäller inte dig som redan fått dokumentet slutbetyg utfärdat av gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. Utfärdat slutbetyg kommer att vara giltigt även framöver.

För dig som sökt till universitet eller högskola Visa Dölj

Rapportering av betyg till antagningen UHR (Universitets - och högskolerådet)

Solna Vuxenutbildning är ansluten till UHRs betygsdatabas dit vi regelbundet överför samtliga enstaka betyg, slutbetyg och gymnasieexamen. Betyg satta efter 1 januari 2012 - skickas automatiskt till UHR. Du behöver inte skicka in någon kopia av ditt betyg om du söker högskoleutbildning. Betyg satta före 1 januari 2012 - du måste själv skicka in en kopia av betyget till UHR.

Observera undantag för dig som har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer.

Du som har skyddad identitet eller saknar svenskt personnummer måste alltid själv ladda upp eller skicka in en kopia av betyget till UHR oavsett när betyget är satt.

Söka till högskola och universitet

Några dagar efter att du sökt högskoleutbildning syns dina betyg på Antagning.se under ”Mina meriter”. Ser du då att något betyg saknas för dig, skicka själv in betyget till UHR så fort som möjligt. Reglerna för behörighet till studier vid högskolan ändras/justeras ofta. Se aktuella bestämmelser på webbsidan antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta studievägledare. Mer om studier på högskola kan du läsa på webbsidan studera.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Söka till folkhögskola eller yrkeshögskola

Söker du utbildning inom t.ex. folkhögskola eller yrkeshögskola måste du alltid själv skicka in en betygskopia.

Utländska betyg Visa Dölj

Bedömning av betyg

Du kan få din utbildning bedömd och jämförd med det svenska utbildningssystemet om du har en utländsk avslutad utbildning.

Har du en gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning från ett annat land än Sverige kan du skicka dina betyg till Universitets- och högskolerådet (UHR) för att få veta vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Tänk på att skicka in dina betyg i god tid eftersom det kan ta flera månader för dig att få en bedömning. Du kan också kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) direkt om du har frågor.

Översätta betyg

Om du har utländska betyg som du behöver få översatta finns information på Kammarkollegiets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Intyg Visa Dölj

Du som genomgått en kurs inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, eller utbildning i svenska för invandrare och vill få dina kunskaper dokumenterade på ett annat sätt än genom betyg kan få ett intyg.

Skillnad på betyg och intyg

Betyg används företrädesvis vid antagning till högre utbildning.
Ibland kan det vara mer relevant att kunna visa vilka kunskaper man har. Därför är det möjligt att begära ett intyg med en beskrivande information om vilka kunskaper du har. Om du har genomgått en orienteringskurs eller en individuell kurs ska du få ett intyg.

Läraren kan eller får inte avstå från att sätta betyg på de genomförda kurser där betyg ska sättas, även om du bara vill ha ett intyg.

Vem skriver intyget?

Det är skolan där du studerat som utfärdar intyget. Önskar du få ett intyg utfärdat ska du kontakta skolan.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad