Neuvonpito ja vaikuttaminen

Vähemmistölainsäädännön mukaan ruotsinsuomalaisille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa heitä itseään koskeviin päätöksiin. Vaikutusmuoto tulee sovittaa kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivaksi.

Tässä voi olla kysymys esimerkiksi esikoulua ja koulua koskevista kysymyksistä, vähemmistökielen elvyttämisestä, vanhustenhuollosta, nuorisotoiminnasta, kirjasto- ja kulttuuritoiminnasta, ongelmien muotoilusta, lausuntokäsittelystä, yhteistyöstä tietyssä toiminnassa, syvennetystä dialogista jossakin asiakysymyksessä sekä neuvonpidosta järjestelmällisellä dialogilla vähemmistölain määräysten mukaisesti.

Neuvonpidon tarkoituksena on antaa meille lisää tietoja ja perusteita päätösprosessille. Neuvonpidon tulee sen vuoksi tapahtua jo varhaisessa vaiheessa, kun vielä on mahdollista vaikuttaa päätökseen.

Solnan Suomiseura on mukana ns. muodollisessa neuvonpidossa Solnan kaupungin kanssa. Neuvopito järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Sen lisäksi järjestetään ns. avoimia neuvonpito- ja dialogitapaamisia. Neuvonpitojen tulee olla teemapohjaisia, ja niissä pitää keskittyä kulttuuriin, kouluun, vanhustenhuoltoon tai muihin kullakin hetkellä ajankohtaisiin asioihin.

Jos haluat osallistua neuvonpitoon tai haluat lisätietoja, ota yhteyttä Solnan kaupungin vähemmistö-strategiin asiointipalvelun kautta.

Solnan ruotsinsuomalaiset

Solnassa on noin 81 000 asukasta, joista 6 900 on suomitaustaisia, mikä on noin 9 % koko kunnan väestöstä.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad