Sjukhus­skolan på Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Alla barn och ungdomar som vårdas på sjukhus har rätt till sjukhus­undervisning. Till sjukhus­skolan på Astrid Lindgrens Barn­sjukhus är barn och ungdomar från årskurs 1 till gymnasiet välkomna.

Sjukhusundervisning syftar till att du som elev ska få kontinuitet i ditt skolarbete. Därför har du som vårdas på sjukhus rätt att få hjälp med skolarbete, både individuellt och/eller i mindre grupp. Undervisningen sker antingen på sjukrummet, i lämplig lokal på avdelningen eller i ett skolrum på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Sjukhuslärarna samarbetar med ordinarie skola för att elevens skolgång ska bli så bra som möjligt i fråga om innehåll och kontinuitet.

Sjukhuslärarna arbetar för att du som elev ska:

  • Uppleva att självkänsla och/eller självförtroende stärks genom skolarbetet.
  • Känna det meningsfulla i att finna kunskap.
  • Känna trygghet i sjukhusskolans verksamhet och känna lust och längtan att delta i skolarbetet på sjukhusskolan.

Hitta till oss

Sjukhusskolan i Solna hittar du på Nya Karolinska Sjukhuset. På adressen Eugeniavägen 23, avdelning C3.

Kontakta sjukhusskolan

Lärarna på sjukhusskolan söker upp dig på respektive avdelning. Du kan också be personalen på din avdelning att ta kontakt med oss på sjukhusskolan. För senast uppdaterad information kan du läsa mer på Nya Karolinska Sjukhusets webbsida Länk till annan webbplats.

Anna Fragell
Leg. lärare
072-583 32 41
anna.fragell@solna.se

Sofie Andersson
Leg. lärare

072-583 22 11
sofie.andersson@solna.se

Ann Lötbom
Chef barn- och elevhälsan
08-746 14 30
ann.lotbom@solna.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad