Grovavfall, byggavfall och trädgårds­avfall

Grovavfall är det avfall som uppstår i ett hushåll men som är för tungt, stort eller av andra anledningar inte kan läggas i den vanliga soppåsen. Här hittar du som bor i Solna information om var du kan lämna ditt grovavfall, byggavfall och trädgårdsavfall.

Grovavfall kan vara stora och tunga föremål som trasiga möbler, cyklar, barnvagnar och skidor. Också mindre avfall som inte är brännbara hör till grovavfall, exempelvis blomkrukor, porslin och stekpannor. Byggavfall som handfat och gips eller trädgårdsavfall som löv och grenar räknas inte som grovavfall men ska också tas hand om på rätt sätt.

Om du är osäker på vad som är grovavfall, trädgårdsavfall eller byggavfall kan du ta hjälp av sorteringsguiden Sörenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här lämnar du ditt grovavfall

Du som bor i Solna kan lämna ditt grovavfall utan kostnad på närmaste återvinningscentral. Mindre mängder grovavfall kan du även lämna till den mobila miljöstationen och den mobila återvinningscentralen. Läs mer nedan.

För boende i flerfamiljshus kan fastighetsägaren mot en kostnad beställa en bemannad lastbil som hämtar upp grovavfallet vid fastigheten, abonnera hämtning av grovavfall från soprummet eller hyra en container för grovavfall. Läs mer under Avfall för fastighetsägare. 

Grovavfall kan lämnas på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen.

Grovavfall kan även lämnas på Returpunkten (en mini-återvinningscentral) i centrala Sundbyberg. På Returpunkten kan du lämna mindre mängd grovavfall (maxstorlek 100*60 cm), elavfall (maxstorlek 50*70 cm) och farligt avfall.

SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om var återvinningscentralerna och Returpunkten finns och deras öppettider.

Den mobila miljöstationen gör det möjligt för dig som bor i Solna att återvinna mindre mängder grovavfall nära hemmet. Den stannar på flera platser runt om i staden och utgår varje helgfri torsdag från Solnaplan. Läs mer under Mobil miljöstation.

Den mobila återvinningscentralen gör det möjligt för dig som bor i Solna att återvinna något större mängder grovavfall nära hemmet. Den besöker regelbundet Bergshamra, Hagalund och Huvudsta. Läs mer under Mobila återvinningscentralen.

Här lämnar du ditt trädgårdsavfall

Grenar, kvistar och andra växtdelar som kommer från din trädgård eller balkong räknas som trädgårdsavfall.

Du som bor i Solna kan lämna ditt trädgårdsavfall utan kostnad på närmaste återvinningscentral eller kompostanläggning. Du kan också kompostera trädgårdsavfallet där du bor eller, på vissa tider på året, elda trädgårdsavfallet. Läs mer nedan.

För boende i flerfamiljshus eller enbostadshus kan fastighetsägaren mot en kostnad beställa hämtning av trädgårdsavfall. Läs mer under Avfall för fastighetsägare.

Trädgårdsavfall kan lämnas på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler eller två kompostanläggningar i regionen.

SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om var återvinningscentralerna och kompostanläggningarna finns och deras öppettider.

I Solna stad får du under vissa förutsättningar elda torrt trädgårdsavfall under en vecka på våren (veckan då valborgsmässoafton infaller) och en vecka på hösten (vecka 40).

Du får aldrig elda någon annan typ av avfall än trädgårdsavfall (exempelvis målat trä, gummi eller plast). Två villkor för att du ska få elda trädgårdsavfall är att räddningstjänsten inte har beslutat om generellt eldningsförbud och att din eldning inte riskerar att orsaka olägenheter för andra.

Aktuell brandriskprognos får du via brandförsvarets telefonsvarare på 08-454 83 39.

Mer information om eldning och hur du eldar säkert finns på Storstockholms brandförsvars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eldningens miljö- och hälsopåverkan

Miljö- och hälsoproblem till följd av eldning har under senare år blivit allt mer uppmärksammade. Vid förbränning av organiskt material bildas bland annat sot, tjära, bensen och polyaromatiska kolväten. De här ämnena smutsar ned, luktar illa och ökar risken för bland annat astma och lungcancer. Många bostäder har idag fläktstyrd ventilation vilket gör att eldningsröken även påverkar inomhusluften.

Det är du som eldar som ansvarar för att eldningen inte medför några problem för omgivningen eller skapar onödig miljöpåverkan.

Du som bor i Solna har möjlighet att kompostera trädgårdsavfall hemma. För kompostering av trädgårdsavfall, så som grenar och löv, behövs ingen anmälan till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning.

Vill du även kompostera matavfall? Läs mer om vad som gäller under sidan om matavfall.

Här lämnar du ditt bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall är sådant avfall som uppstår i samband med byggande eller renovering av en fastighet, exempelvis toalettstol, handfat, badkar, varmvattenberedare, och proppskåp. Du som bor i Solna kan lämna mindre mängder byggavfall (upp till tre kubikmeter) utan kostnad på närmaste återvinningscentral. För större mängder tas en kostnad ut.

Tänk på att bygg- och rivningsavfall kan klassas som farligt avfall, exempelvis asbest. Se mer information om hantering av asbest nedan.

Bygg- och rivningsavfall kan lämnas på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen.

SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om var återvinningscentralerna finns och deras öppettider.

Tänk på att det är endast ägaren till avfallet som personligen kan lämna bygg- och rivningsavfallet kostnadsfritt.

Asbest räknas som farligt avfall (både rivningsmaterial och den skyddsutrustning som har använts vid sanering). Du som privatperson kan lämna mindre mängder asbestavfall (max tre kilo) på någon av avfallsbolaget SÖRAB:s fem återvinningscentraler i regionen. Större mängder asbest kan du som privatperson lämna på återvinningscentralen Löt.

SÖRAB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information om var återvinningscentralerna finns och deras öppettider.

Asbestavfallet ska alltid vara väl förpackat i täta förpackningar och märkt som farligt avfall ("innehåller asbest").

Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du som privatperson läsa mer om hur du bäst hanterar asbest.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad