Utförare bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Bostad med särskild service för vuxna är en insats för personer som inte klarar av ett eget boende med stödinsatser utan som behöver ha personal tillgänglig dygnet runt.

Stödet ska i möjligaste mån utföras tillsammans med den enskilde och ska stärka dennes självständighet. Insatsen ska skapa förutsättningar för den enskilde att leva som andra.

Bli utförare inom LSS-boende, enstaka platser

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSign.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Ersättningar för bostad med särskild service för vuxna (LSS) under ersättning.

Bostad med särsklid service pris per dygn i kronor

Nivå

Med daglig verksamhet

Utan daglig verksamhet

1

1 391

1 650

2

1 936

2 194

3

2 661

2 920

4

3 750

4 008

5

5 563

5 821


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad