Utförare bostad med särskild service för vuxna (LSS)

Bostad med särskild service för vuxna är en insats för personer som inte klarar av ett eget boende med stödinsatser utan som behöver ha personal tillgänglig dygnet runt.

Stödet ska i möjligaste mån utföras tillsammans med den enskilde och ska stärka dennes självständighet. Insatsen ska skapa förutsättningar för den enskilde att leva som andra.

Ansökan görs via upphandlingsverktyget Mercell Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och publiceras på Upphandlingsmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Opic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ersättningar Visa Dölj

Ersättningar för verksamheten bostad med särskild service för vuxna (LSS), upphandlade enligt LOV 2024.

Bostad med särskild service pris per dygn i kronor

Servicebostad

Nivå

Med daglig verksamhet

Utan daglig verksamhet

1

1 434

1 700

2

1 995

2 260

3

2 742

3 008

4

3 864

4 129

5

5 731

5 997

Gruppbostad

Nivå

Med daglig verksamhet

Utan daglig verksamhet

1

1 550

1 839

2

2 157

2 445

3

2 966

3 253

4

4 178

4 466

5

6 198

6 486

För ersättningar för upphandlade LSS-boenden enligt LOU, vänligen kontakta ansvarig kvalitetsutvecklare eller kontaktperson för upphandlingen.

Kvalitetsberättelse Visa Dölj

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Synpunkter och klagomål Visa Dölj

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Lex Sarah Visa Dölj

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Stadens riktlinjer och anvisningar Visa Dölj

Övergripande riktlinjer

Övergripande riskanvisningar

Ordinärt boende (boendestöd och hemtjänst)

Vård och omsorgsboende samt LSS-bostäder

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Forum Carpe Visa Dölj

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom funktionshinderområdet

Arbetar du inom området stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri eller i kommunernas HSL-organisation? I så fall har du möjlighet att genom Forum Carpe anmäla dig till kurser, föreläsningar, seminarier och nätverksträffar som riktar sig till exempelvis handläggare, stödassistenter och chefer inom funktionshinderområdet.

Forum Carpes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om utbudet och vilka kurser och nätverk som kan vara aktuella för just dig. Där finns också material och verktyg för vardagsutveckling samt tips och metoder som kan underlätta i yrkesrollen.

Forum Carpe är en samverkan mellan Stockholms stad och kommuner i länet inom funktionshinderområdet. Genom forumets organisation med utsedda representanter från medverkande kommuner identifieras gemensamma behov som formar verksamhetens inriktning och utbud av kompetensutveckling.

Det övergripande syftet med Forum Carpes verksamhet är att främja kompetens- och verksamhetsutveckling liksom en kunskapsbaserad praktik som leder till insatser av god kvalitet inom funktionshinderområdet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad