Sök i diariet

Här kan du söka efter allmänna offentliga handlingar åtta år tillbaka i tiden. Det kan till exempel vara dokument, beslut och sammanträdesprotokoll från stadens nämnder och styrelser.

Tips när du söker

Eftersom datamängden är stor behöver du avgränsa din sökning:

  • Bocka i vilken typ av information du söker, från vilken/vilka nämnder samt under vilken tidsperiod.
  • Skriv sökord för att ytterligare begränsa din sökning.
  • Om du söker på del av ord, sätt en * före eller efter, så söker du även på den del av ordet som kan komma före eller efter.
    Exempel budget: skriv *budget för att även få träff på ordet verksamhetsbudget. Skriv budget* för att även få träff på budgetprocessen.

Om du ändå inte hittar det du söker, kan du vända dig till kontaktcenter.

Laddar Lex Publicering...

Observera att nämnderna för förskola och skola bytt namn under tidsperioden. Vill du söka ärenden inom barn- och förskolenämnden från 2018 eller äldre så gör du det genom att markera barn- och utbildningsnämnden.

Handlingar och dagordningar för kommande sammanträden hittar du på sidan handlingar och dagordningar.

Hittar du inte det du söker?

Har du problem med att hitta det du söker? Det kan bero på att ärendet/handlingen är äldre än 8 år. Det kan också bero på att handlingen/ärendet inte har publicerats i webbdiariet, tex för att det innehåller personuppgifter eller sekretessmarkerad information. Du kan i dessa fall vända dig till kontaktcenter.

Senast uppdaterad