Receptfria läkemedel - anmälan och regler

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Du måste också följa reglerna om bland annat åldersgräns och marknadsföring och du måste ha ett egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning

Du som vill sälja receptfria läkemedel ska anmäla det till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

Du ska köpa in läkemedel från en leverantör som har partihandelstillstånd för läkemedel. Det är inte tillåtet att köpa läkemedel på ett apotek eller i en annan butik och sälja dessa vidare.

De läkemedel som får säljas utanför apotek beslutas av Läkemedelsverket. Läkemedlen ska ha svensk märkning och vara godkända för försäljning utanför apotek.

Anmäl handel med receptfria läkemedel, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut

När Läkemedelsverket har registrerat försäljningsstället får du ett meddelande att registreringen är godkänd. Läkemedelsverket meddelar även oss att din anmälan är godkänd.

Avgift

Det är kostnadsfritt att anmäla. Årligen betalar du en tillsynsavgift till Solna stad och en avgift till Läkemedelsverket.

Ska du endast sälja receptfria läkemedel så kostar tillsynen 1023 kr per år. Säljer du även tobak och folköl slås dessa kostnader ihop.

Tillsynsavgifter för receptfria läkemedel, tobak och folköl

Anmäl förändringar

Om det sker förändringar ska du omgående meddela Läkemedelsverket. En ändring kan vara ändrade uppgifter om företaget eller försäljningsstället som till exempel kontaktuppgifter, adressändring eller namn.

Förändringar i föräljningen, Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontrollprogram

När du ska sälja receptfria läkemedel behöver du upprätta ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner. Det ska på ett tydligt sätt beskriva hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik.

Om egenkontroll på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

18-årsgräns

Receptfria läkemedel får endast säljas till kunder som har fyllt 18 år. Din butik måste därför ha rutiner för ålderskontroll. I butiken ska det finnas en tydlig och synbar skylt om 18-årsgränsen. Om du säljer nikotinläkemedel ska det också finnas en skylt om säljförbudet vid misstänkt langning av nikotinläkemedel.

Exponering och förvaring

Läkemedel måste förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Anledningen till det är att förhindra att personer under 18 år ska komma över läkemedlen eller att någon öppnar förpackningen. Läkemedel måste förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel.

Rapportera försäljning

Du ska rapportera hur mycket läkemedel som säljs i din butik. Detta görs varje månad eller kvartal till eHälsomyndigheten.

Registrera försäljning på eHälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avanmäl försäljning av receptfria läkemedel

När du upphör med försäljningen är du skyldig att meddela Läkemedelsverket.

Avanmäla försäljning av receptfria läkemedel, Läkemedelverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte följer lagar och regler

Om vi upptäcker allvarliga fel eller brister som inte rättas till kommer vi att rapportera felen till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket har möjlighet att kräva att butiken följer reglerna. I allvarliga fall kan Läkemedelsverket förbjuda försäljning av läkemedel. Om dina anställda bryter mot reglerna är du som ägare ansvarig.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad