Näckrosens förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Råsundavägen 138, 169 36 Solna
Kommunal
Visa karta

Näckrosens förskola

Välkommen till oss! Vi är en förskola som finns i ljusa moderna lokaler i Råsunda. Vår gård är stor, variationsrik och utmanande, med goda möjligheter till lek och utforskande. Barnens nyfikenhet och intressen leder oss också ut på äventyr på andra platser i vår gröna fina närmiljö.

Om oss

Vi på förskolan Näckrosen vill ge barnen en bra start i livet och utgår från varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära. Målsättningen är att alla barn ges förutsättningar att nå sin fulla potential och är väl förberedd för nästa steg. Vi har tagit fasta på att barnen ska ha det roligt och tryggt på förskolan. För det är då som vi upplever att lärandet blommar som mest.

I undervisningen strävar vi efter att främja barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Vi vill erbjuda en miljö där barnen är delaktiga och har stort inflytande över dagen och samtidigt en miljö där barnen utmanas att ”prova på” och uppmuntras att tro på sin egen förmåga.

Vi vill att vår värdegrund och likabehandlingsperspektivet ska genomsyra hela verksamheten. Vi vill lyfta nyanser och olikheter och främja allas möjlighet att vara de unika personer de är.

En stor del av barnens utveckling och lärande genom leken därför är leken ett dominerande inslag i vår dagliga verksamhet, vi arbetar också efter Solna stads strategi för språkutveckling samt ett kontinuerligt och medvetet arbete med vardagsmatematik, naturkunskap/teknik, rörelse och skapande. Ibland väver vi ihop alla delar i projekt- eller temaarbete.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 15 februari och 21 mars är det visning av Näckrosens förskola, klockan 09.15-10.00.

Vänligen anmäl närvaro senast tre dagar för visning i mejl till biträdande rektor Karin Hellberg. Deltagande i visningen förutsätter att man är frisk. Välkommen!

Kontaktinformation

Näckrosens förskola

Rektor

Hasija Duric-Salom
hasija.duric-salom@solna.se

Tf biträdande rektor

Hanaa Omran
hanaa.omran@solna.se

Administratör

Maria Topcov
maria.topcov@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Blåbäret
072-583 35 81

Lingonet
072-583 17 89

Björnbäret
072-583 17 90

Smultronet
072-583 17 92

Körsbäret
072-583 35 83

Hallonet
072-583 35 82

Hjortronet
072-583 17 91

Karta

Senast uppdaterad