Grafisk profil

I vårt kommunikation ska det inte råda någon tvekan om när det är Solna stad som är avsändare av ett budskap. Därför har kommunstyrelsen beslutat om en grafisk profil och ett enhetligt grafiskt uttryck som ska användas av alla verksamheter i staden.

En och samma avsändare

Enhetlighet, tydlighet, konsekvens och igenkänning är några av nyckelorden och skäl till varför en grafisk profil behövs. En kommuns omfattande och mångsidiga verksamhet riktar sig till en stor grupp människor i alla åldrar och livssituationer. Därför behövs tydliga signaler som visar att det är kommunen som agerar.

En gemensam identitet som visar att samtliga förvaltningar och enheter verkar i samklang och tillsammans utgör en viktig garant för den trygghet, seriositet och professionalism som kommunen står för.

Grafisk manual

I den grafiska manualen hittar du bland annat riktlinjer och exempel på hur kommunens logotyp ska användas.

Den visuella identiteten består av ett antal byggstenar; logotyp, färger, typografi, grafiska element och bilder. Genom att använda alla eller delar av byggstenarna skapas en enhetlig bild av staden och kommunikationen blir tydligare.

Ladda ner Solna stads grafiska manual Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner Solna stads skyltmanual Pdf, 10 MB, öppnas i nytt fönster.

Solna stads logotyp

I första hand ska den stående logotypen användas, det är vår primära logotyp. I vissa fall kan det dock av utrymmesskäl passa bättre med den liggande versionen av logotypen.

Logotypen finns i vitt och svart. Den vita versionen används mot mörka bakgrunder medan den svarta versionen används mot ljusa bakgrunder.

Logotypen ska användas i sin helhet och får inte beskäras eller ändras.

Logotypen får ej användas utan stadens medgivande.

Stadens primära och sekundära logotyp

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad