Alternativ till god man och förvaltare

Ett godmanskap eller förvaltarskap ska inte anordnas om personen kan få hjälp på något annat sätt. Om den hjälpbehövande inte kan företrädas med fullmakt finns utökade möjligheter för anhöriga att hjälpa individen genom anhörigbehörighet.

Anhörigbehörighet

Om du är nära anhörig till en person över 18 år som inte längre kan företräda sig själv så kan du företräda personen i vissa frågor med stöd av lag enligt följande turordning; make eller sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon och syskonbarn. För att styrka din behörighet kan du behöva ett personbevis eller familjebevis från Skatteverket. Det hälsotillstånd som hindrar den enskilde att företräda sig själv måste ha inträffat efter att denne blivit myndig.

Med anhörigbehörigheten kan du själv, för personens räkning, till exempel betala räkningar, teckna hemförsäkring, ansöka om bidrag och handla vissa saker. Du kan även ansöka om stödinsatser såsom hemtjänst och anmäla behov av vård- och omsorgsboende. Du får däremot inte köpa eller sälja fastighet eller bostadsrätt, köpa aktier, ge gåvor eller processa i domstol.

Läs mer om anhörigbehörighet på Svenska bankföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Beställ personbevis på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Fullmakt Visa Dölj

Myndiga personer som har rättshandlingsförmåga kan skriva en fullmakt till någon som man har förtroende för. En fullmakt är en privat överenskommelse som kan vara generellt utformad (generalfullmakt) eller begränsad till vissa åtgärder (till exempel en bankfullmakt). En fullmakt är ett fullgott alternativ till godmanskap.

Framtidsfullmakt Visa Dölj

En framtidsfullmakt är precis vad det låter som, en fullmakt som börjar gälla i framtiden. Framtidsfullmakten innebär att du utser en person som i framtiden ska företräda dig om du inte längre kan göra det själv.

För att en framtidsfullmakt ska gälla måste du förstå vad du gör när du skriver den. Den ska vara skriftlig, underskriven och bevittnad av två personer. Av fullmakten ska framgå att det är en framtidsfullmakt, vem som ska företräda dig, fullmaktens omfattning och eventuella villkor.

Framtidsfullmakten är en privat överenskommelse. Överförmyndarnämnden har alltså varken blanketter eller synpunkter på hur den ska se ut eller vad den ska omfatta. Nämnden kan dock underrättas om framtidsfullmakten skulle missbrukas.

Läs mer om framtidsfullmakt på Svenska bankföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad