Badplatser och frilufts­bad

I Solna finns två utomhus­bassänger, ett friluftsbad och två plask­dammar. Solna stad ansvarar inte för utrustning, säkerhet eller vatten­kvalitet på andra bad­platser.

Huvudsta­badet (utomhus­bassäng) Visa Dölj

Huvudstabadet ligger vid Huvudsta strand, ovanför Huvudsta strandbad och nedanför Hufvudsta Ridklubb. Huvudstabadet drivs av BeFair AB på uppdrag av Solna stad.

I april 2024 tar Medley över driftansvaret från BeFair AB.

Huvudstabadets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveden­badet (utomhus­bassäng) Visa Dölj

Svedenbadet är stängt under 2024.

Under 2023 utfördes en statusutredning av badanläggningen som ledde till att Solna stad identifierade flera omfattande behov av åtgärder. Staden utreder och förbereder nu inför arbetet att åtgärda anläggningen. Nästa steg blir att anlita en entreprenör som kommer att få i uppdrag att utföra åtgärderna.

I projektet ingår bland annat renovering av den stora bassängen, anläggningens rördragning, vattenreningssystemet och förbättring av tillgängligheten. Badet kommer att hålla stängt under hela 2024 och ambitionen är att staden ska kunna öppna en uppfräschad och bättre anläggning under 2025.

Informationen på denna sida uppdateras löpande.

Svedenbadet ligger nära vattentornet i Bergshamra, nedanför Bergshamraskolan och Bergshamraparken. Svedenbadet drivs av BeFair AB på uppdrag av Solna stad.

I april 2024 tar Medley över driftansvaret från BeFair AB.

Svedenbadets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huvudsta strandbad (friluftsbad) Visa Dölj

Huvudsta strandbad ligger vid Huvudsta strand, mellan Huvudsta centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Pampas Marina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I närheten finns också Huvudstabadet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Hufvudsta gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Augustendals 4H-gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Hufvudsta Ridklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Huvudsta strandbad är en allmän badplats och sköts av Solna stad.

För senaste information om vattenprover vid badplatsen, se
Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utrustning och servicenivå på Huvudsta strandbad

 • Strandremsa
 • Omklädningshytter
 • Utedusch
 • H-formad badbrygga
 • Picknickyta i form av gräsmatta
 • Toaletter
 • Cykelparkering

Säkerhet och regler för Huvudsta strandbad

 • Bad sker på egen risk.
 • Det finns ingen badvakt.
 • Information på bryggorna visar hur djupt vattnet är.
 • Det är inte tillåtet att dyka.
 • Hundar får inte bada.

Plask­dammar Visa Dölj

Det finns två plaskdammar i Solna för mindre barn att leka i.

Plaskdammen i Hagalundsparken ligger alldeles intill parkleken. Bassängen och ledningarna renoverades under 2024. Plaskdammen öppnade igen i maj 2024.

Plaskdammen i Skytteholmsparken ligger vid den röda parkstugan. Just nu renoveras bassäng och ledningar. Under renoveringen spärras dammen samt toaletten av.

Plaskdammen beräknades först vara klar till midsommar, men arbetet har tyvärr dragit ut på tiden. Förseningen beror bland annat på att flera rör och brunnar behövde bytas ut. Innan plaskdammen kan öppna behöver nödvändig teknik installeras och hela området asfalteras. Arbetet beräknas vara helt klart under hösten 2024.

Plaskdammarna fylls vanligtvis på med vatten i mitten av maj och är sedan öppna under hela sommaren fram till 15 september.

Det finns toaletter i anslutning till plaskdammarna.

Baden kontrolleras regel­bundet

Vattenkvaliteten och skötseln av bassäng­bad­anlägg­ningarna kontrolleras regelbundet av de som driver anläggningarna och Solna stad. Vattenanalyser görs regelbundet vid friluftsbad, under badsäsong även i plaskdammarna.

Om du upplevt brister gällande miljö eller hygien i ett friluftsbad, bassängbad eller plaskdamm ska du i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten. Vid klagomål på de anläggningar som drivs av Solna stad, kontakta stadens kontaktcenter.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Du gör anmälan via blanketten för anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här badar du på egen risk

Det finns flera platser i Solna som används för bad, bland annat runt Brunnsviken och längs Huvudsta strand. Solna stad ansvarar inte för vattenkvalitet eller säkerhet vid dessa platser.

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag, främst under högsommaren och hösten. Algblomningarna kan ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för inte riskera att få i sig vattnet. Mer information om algblomning finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad