Badplatser och frilufts­bad

I Solna finns två utomhus­bassänger, ett friluftsbad och två plask­dammar. Solna stad ansvarar inte för utrustning, säkerhet eller vatten­kvalitet på andra bad­platser.

Huvudsta­badet (utomhus­bassäng) Visa Dölj

Huvudstabadet ligger vid Huvudsta strand, ovanför Huvudsta strandbad och nedanför Hufvudsta Ridklubb. Huvudstabadet drivs av BeFair AB på uppdrag av Solna stad.

Huvudstabadets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveden­badet (utomhus­bassäng) Visa Dölj

Svedenbadet ligger nära vattentornet i Bergshamra, nedanför Bergshamraskolan och Bergshamraparken. Svedenbadet drivs av BeFair AB på uppdrag av Solna stad.

Svedenbadets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudsta strandbad (friluftsbad) Visa Dölj

Huvudsta strandbad ligger vid Huvudsta strand, mellan Huvudsta centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Pampas Marinalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I närheten finns också Huvudstabadetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Hufvudsta gårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Augustendals 4H-gårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Hufvudsta Ridklubblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huvudsta strandbad är en allmän badplats och sköts av Solna stad.

Utrustning och servicenivå på Huvudsta strandbad

 • Strandremsa
 • Omklädningshytter
 • Utedusch
 • H-formad badbrygga
 • Picknickyta i form av gräsmatta
 • Toaletter
 • Cykelparkering

Säkerhet och regler för Huvudsta strandbad

 • Bad sker på egen risk.
 • Det finns ingen badvakt.
 • Information på bryggorna visar hur djupt vattnet är.
 • Det är inte tillåtet att dyka.
 • Hundar får inte bada.

Plask­dammar Visa Dölj

Det finns två plaskdammar i Solna för mindre barn att leka i.

Plaskdammen i Hagalundsparken ligger alldeles intill parkleken. Plaskdammen i Skytteholmsparken ligger vid den röda parkstugan.

Plaskdammarna fylls vanligtvis på med vatten i mitten av maj och är sedan öppna under hela sommaren fram till 15 september.

Det finns toaletter i anslutning till plaskdammarna.

Simskola och babysim Visa Dölj

Babysim, simskola och simträning erbjuds i flera av Solnas bad, liksom andra aktiviteter och kurser som exempelvis yoga och vattengympa. Dessa genomförs oftast i inomhusbassängerna, som du kan läsa mer om på sidan om simhallar.

En stor del av simundervisningen i Solna utförs av föreningen Solna-Sundbybergs Simsällskap (SS04). Läs mer om simundervisningen på Solna-Sundbybergs Simsällskaps webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friluftsbad i Brunns­viken planeras Visa Dölj

Ett nytt friluftsbad planeras vid Brunnsvikens västra strand en bit norr om SAS huvudkontor. Friluftsbadet ingår i den planerade utvecklingen av den delen av Nationalstadsparken.

Baden kontrolleras regel­bundet

Vattenkvaliteten och skötseln av bassäng­bad­anlägg­ningarna kontrolleras regelbundet av de som driver anläggningarna och Solna stad. Vattenanalyser görs regelbundet vid friluftsbad, under badsäsong även i plaskdammarna.

Om du upplevt brister gällande miljö eller hygien i ett friluftsbad, bassängbad eller plaskdamm ska du i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten. Vid klagomål på de anläggningar som drivs av Solna stad, kontakta stadens kontaktcenter.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Du gör anmälan via blanketten för anmälan om olägenhet i offentlig lokal.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här badar du på egen risk

Det finns flera platser i Solna som används för bad, bland annat runt Brunnsviken och längs Huvudsta strand. Solna stad ansvarar inte för vattenkvalitet eller säkerhet vid dessa platser.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad