Badplatser och frilufts­bad

I Solna finns två utomhus­bassänger, ett friluftsbad och två plask­dammar. Solna stad ansvarar inte för utrustning, säkerhet eller vatten­kvalitet på andra bad­platser.

Svedenbadet håller stängt sommaren 2023. Staden utreder badets status och vilka åtgärder som blir nödvändiga, ett arbete som pågår en bit in på hösten.

Plaskdammen i Hagalundsparken är stängd för renovering under sommaren. Anläggningen är till åren har drabbats av läckage. Ledningar måste nu bytas ut innan plaskdammen kan öppna igen. Arbetet väntas pågå under resten av 2023.

Huvudsta­badet (utomhus­bassäng) Visa Dölj

Huvudstabadet ligger vid Huvudsta strand, ovanför Huvudsta strandbad och nedanför Hufvudsta Ridklubb. Huvudstabadet drivs av BeFair AB på uppdrag av Solna stad.

Huvudstabadets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tryggare trafiksituation utanför Huvudstabadet

Utanför Huvudstabadet ska tryggheten och trafiksäkerheten förbättras på ett sätt som även underlättar för cyklister. Arbetena är planerade att pågå under hela sommaren 2023, fram till sen höst.

Då det är trångt på befintlig körbana byggs en ny gång- och cykelväg där det idag är en bred upptrampad stig. Mitt på sträckan skapas en korsning med ett övergångsställe, för ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister.

Längs med den övriga sträckan breddas körbanan och kantsten separerar tydligt mellan gående och motorfordon. Platsen får även en cykelparkering med ramställ.

Under sommarlovet pausas arbetet vid badets entré. Det kommer att vara full tillgänglighet fram till entrén, men trafiksituationen kan tidvis vara stökigare än vanligt. En del av parkeringsytan kommer i perioder att användas till förvaring av material. Du som ska besöka badet rekommenderas att ta vägen via Kristinelundsvägen eller Jungfrudansen.

Sveden­badet (utomhus­bassäng) Visa Dölj

Svedenbadet ligger nära vattentornet i Bergshamra, nedanför Bergshamraskolan och Bergshamraparken. Svedenbadet drivs av BeFair AB på uppdrag av Solna stad.

Svedenbadet håller stängt sommaren 2023

Svedenbadets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Huvudsta strandbad (friluftsbad) Visa Dölj

Huvudsta strandbad ligger vid Huvudsta strand, mellan Huvudsta centrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Pampas Marina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I närheten finns också Huvudstabadet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Hufvudsta gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., Augustendals 4H-gård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Hufvudsta Ridklubb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Huvudsta strandbad är en allmän badplats och sköts av Solna stad.

För senaste information om vattenprover vid badplatsen, se
Havs- och vattenmyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utrustning och servicenivå på Huvudsta strandbad

 • Strandremsa
 • Omklädningshytter
 • Utedusch
 • H-formad badbrygga
 • Picknickyta i form av gräsmatta
 • Toaletter
 • Cykelparkering

Säkerhet och regler för Huvudsta strandbad

 • Bad sker på egen risk.
 • Det finns ingen badvakt.
 • Information på bryggorna visar hur djupt vattnet är.
 • Det är inte tillåtet att dyka.
 • Hundar får inte bada.

Plask­dammar Visa Dölj

Det finns två plaskdammar i Solna för mindre barn att leka i.

Plaskdammen i Hagalundsparken ligger alldeles intill parkleken.

Plaskdammen i Hagalund är stängd för renovering och arbetet kommer att pågå under resten av 2023. Orsaken till renoveringen är att anläggningen är gammal och ledningarna läcker och måste bytas ut innan plaskdammen kan öppna igen. Det kommer att ske en totalrenovering av bassängen och ledningar under 2023 för att kunna ha den i drift igen under 2024.

Plaskdammen i Skytteholmsparken ligger vid den röda parkstugan och öppnar upp i maj.

Plaskdammarna fylls vanligtvis på med vatten i mitten av maj och är sedan öppna under hela sommaren fram till 15 september.

Det finns toaletter i anslutning till plaskdammarna.


Simskola och babysim Visa Dölj

Babysim, simskola och simträning erbjuds i flera av Solnas bad, liksom andra aktiviteter och kurser som exempelvis yoga och vattengympa. Dessa genomförs oftast i inomhusbassängerna, som du kan läsa mer om på sidan om simhallar.

En stor del av simundervisningen i Solna utförs av föreningen Solna-Sundbybergs Simsällskap (SS04). Läs mer om simundervisningen på Solna-Sundbybergs Simsällskaps webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Friluftsbad i Brunns­viken planeras Visa Dölj

Ett nytt friluftsbad planeras vid Brunnsvikens västra strand en bit norr om SAS huvudkontor. Friluftsbadet ingår i den planerade utvecklingen av den delen av Nationalstadsparken.

Baden kontrolleras regel­bundet

Vattenkvaliteten och skötseln av bassäng­bad­anlägg­ningarna kontrolleras regelbundet av de som driver anläggningarna och Solna stad. Vattenanalyser görs regelbundet vid friluftsbad, under badsäsong även i plaskdammarna.

Om du upplevt brister gällande miljö eller hygien i ett friluftsbad, bassängbad eller plaskdamm ska du i första hand vända dig till den som bedriver verksamheten. Vid klagomål på de anläggningar som drivs av Solna stad, kontakta stadens kontaktcenter.

Om du inte är nöjd med den hjälp du får, eller om de åtgärder som genomförs inte är tillräckliga, kan du vända dig till Solna stads miljö- och byggnadsförvaltning med en anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Du gör anmälan via blanketten för anmälan om olägenhet i offentlig lokal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här badar du på egen risk

Det finns flera platser i Solna som används för bad, bland annat runt Brunnsviken och längs Huvudsta strand. Solna stad ansvarar inte för vattenkvalitet eller säkerhet vid dessa platser.

Algblomning

När vissa alger eller bakterier förökar sig i stora mängder kallas det för algblomning. Algblomning förekommer både ute till havs, vid kuster och i sjöar och vattendrag, främst under högsommaren och hösten. Algblomningarna kan ge hudirritation i samband med bad och utgöra en hälsofara främst för små barn och husdjur. Det är därför klokt att undvika bad vid kraftig algblomning för inte riskera att få i sig vattnet. Mer information om algblomning finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad