Samverkan

Stadens samverkan med kultur- och förenings­livet består bland annat av seminarier, nätverks­träffar, informations­spridning och sam­arbeten i gemen­samma projekt.

Staden samverkar med kultur- och föreningslivet på olika sätt. Stora eller återkommande projekt kan vara avtalsbundna med en förening som huvudansvarig, exempelvis Valborgsfirandet i Skytteholmsparken.

Det förekommer också samverkan kring enstaka evenemang, där en eller flera föreningar samarbetar med staden i ett avgränsat projekt.

Föreningslivet samverkar ofta med staden på skolloven för att Solnaeleverna ska erbjudas en meningsfull fritid på loven.

Seminarier och utbild­ningar

Staden bjuder ibland in föreningsaktiva till seminarier och kurser om aktuella ämnen. Det kan till exempel gälla konferenser om kunskapsläget kring mikroplaster i konstgräs, eller seminarier om hur man som idrottsledare kan förhålla sig till barnkonventionen.

Kultur­nätverk

Solna stad bjuder regelbundet in till dialogträffar för samordning kring projekt och kommande evenemang. Träffarna är bra tillfällen att träffa andra aktörer som har intresse av kulturverksamhet, evenemang och samarbeten.

I det nätverksfrämjande arbetet ingår också förmedling av konstnärsateljéer samt övriga mötesplatser för kreativa aktörer.

Vill du få löpande information och bli inbjuden till nätverksträffarna, kontakta kultur@solna.se.

Kultur­nätverkets nyhets­brev

Anmäl dig till kulturnätverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., så får du aktuell information i din mejlkorg några gånger per år.

Läs kulturnätverkets senaste nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informations­spridning

Stadens kommunikationskanaler kan i viss mån användas för att sprida information om andra aktörers evenemang och verksamhet. Det gäller i första hand sociala medier.

Facebooksidan Kultur i Solna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Instagramkontot @solnakultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. delar gärna sådant som händer i Solna på kulturområdet. I första hand delas inlägg och evenemang som andra aktörer skapar, men viss omvärldsbevakning görs också från stadens sida.

Vet du om något som du anser borde spridas, kontakta gärna kultur@solna.se och bifoga en länk.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad