Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation måste du alltid bifoga en situationsplan till din ansökan om bygglov. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område, använder du en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen.

Nybyggnadskartan (komplett) visar befintliga byggnader, tomtgränser, fastighetens exakta mått, planinfo, höjd mot angränsande gata, koordinater. Du kan själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert.

Beställ nybyggnadskarta

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildningen vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft.

Förutom nybyggnadskartor finns förenklade nybyggnadskartor och baskartor med planinfo och fastighetsgränser, samt baskarta. Dessa kartor innehåller inte lika mycket uppgifter som en nybyggnadskarta. Dessa kartor används får enklare åtgärder på marken.

Baskarta med planinfo är en typ av nybyggnadskartprodukt och beställs via länken ovan.

Tips och råd

I några fall räcker det med ett utdrag ur vår baskarta som underlag till situationsplanen. Här är några exempel då det oftast räcker med en baskarta:

  • Vid åtgärder utanför detaljplanerat område.
  • Vid åtgärder där det inte finns kommunalt vatten och avlopp.

Beställ utdrag ur baskarta.

Vilken karta ska jag beställa?

Nybyggnadskarta: nybyggnad på nybildade fastigheter eller vid större projekt
Förenklad nybyggnadskarta: mindre nybyggnader, till exempel garage, eller tillbyggnader
Baskarta med planinfo och fastighetsgränser: fristående skyltar och avfallsanordningar, murar och plank.
Utdrag ur baskartan/Solnakartan: inglasning av balkonger eller skyltar på fasad, ändring av fasad. Denna typ av karta kan hämtas gratis via Solnakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad