Nybyggnadskarta

Vid nybyggnation måste du alltid bifoga en situationsplan till din ansökan om bygglov. Om du vill bygga på en obebyggd tomt inom detaljplanerat område, använder du en nybyggnadskarta som underlag till situationsplanen.

Nybyggnadskartan visar befintliga byggnader, tomtgränser, fastighetens (tomtens) exakta mått, höjd mot angränsande gata, anslutningspunkter för vatten och avlopp med mera. Du kan själv rita in det du vill bygga eller ta hjälp av en expert.

Beställ nybyggnadskarta

För att kunna ta fram en nybyggnadskarta måste fastighetsbildningen vara klar. Det innebär att fastigheten har fått en beteckning och att gränserna vunnit laga kraft. Om fastighetsbildningen inte är klar ber vi dig att avvakta med beställningen.

Förutom nybyggnadskartor finns förenklade nybyggnadskartor och baskartor med markanvändning och fastighetsgränser, samt baskarta. Dessa kartor innehåller inte lika mycket uppgifter som en nybyggnadskarta.

Tips och råd

I de flesta fall räcker det med ett utdrag ur vår baskarta som underlag till situationsplanen. Här är några exempel då det oftast räcker med en baskarta:

  • Vid åtgärder utanför detaljplanerat område.
  • Vid åtgärder där det inte finns kommunalt vatten och avlopp.
  • Vid åtgärder där du planerar att bygga till eller bygga nytt på en redan bebyggd tomt.

Beställ utdrag ur baskarta.

Vilken karta ska jag beställa?

Nybyggnadskarta: nybyggnad på nybildade fastigheter eller vid större projekt
Förenklad nybyggnadskarta: mindre nybyggnader, till exempel ett garage, eller vid tillbyggnader
Baskarta med markanvändning och fastighetsgränser: fristående skyltar och avfallsanordningar
Utdrag ur baskartan: inglasning av balkonger eller skyltar på fasad. Denna typ av karta kan hämtas gratis via Solnakartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad