Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta används som underlag för en situationsplan vid ansökan om bygglov. Vid vissa enklare ärenden, som fasadändringar, behöves inte en nybyggnadskarta.

Solna Stad har fyra typer av nybyggnadskartor med olika innehåll och noggrannhet. Byggprojektets omfattning styr vilken karta som ska användas. Du kan börja med att undersöka vilken karta som behövs för ditt byggprojekt på sidan Åtgärder.

 • Typ A: Fullständig nybyggnadskarta
  • Karttypen innebär kontroll- eller inmätning av byggnader och markdetaljer. Den innehåller information angående fastighetens exakta mått, koordinatförteckning, höjdkurvor samt planbestämmelser i detaljplanerat område.
  • Typ A levereras i skala 1:400

 • Typ B: Förenklad nybyggnadskarta
  • Karttypen innebär kontroll- eller inmätning av byggnader och markdetaljer. Den innehåller höjdkurvor och planbestämmelser i detaljplanerat område. Kartan används till exempel för tillbyggnader där planbestämmelserna är viktiga.
  • Typ B levereras i skala 1:400.

 • Typ C: Baskarta med planbestämmelser
  • Karttypen innebär ett utdrag ur baskartan med planbestämmelser i detaljplanerat område. Kartan innehåller information angående fastighetsgränser och eventuella tidigare inmätta höjder. Kartan används till exempel för skyltar och mindre tillbyggnader.
  • Typ C levereras i skala 1:400

 • Typ D: Förenklad utan planbestämmelser
  • Karttypen innebär kontroll- eller nyinmätning utanför detaljplanerat område.

Beställ nybyggnadskarta

Tips och råd

I några fall räcker det med ett utdrag ur vår baskarta som underlag till situationsplanen. Här är några exempel då det oftast räcker med en baskarta:

 • Vid åtgärder utanför detaljplanerat område.
 • Vid åtgärder där det inte finns kommunalt vatten och avlopp.

Beställ utdrag ur baskarta.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad