Korttidsboende och växelvårdsboende

En person som bor hemma med stöd
kan ibland behöva bo någon annanstans
under en kort tid.

Korttidsboende

Korttidsboende är för att ge avlastning, lite vila
till personen som ger en familjemedlem vård och stöd hemma.

Den som behöver vård och stöd
får då bo på Korttidsboendet
under en kortare tid.

Där finns personal hela tiden.

Växelvårdboende

Du kan söka om plats på ett växelvårdsboende
om det finns behov av avlastning ofta.

Personen som du vårdar hemma bor då två veckor hemma och två veckor på boende.

Du söker om plats på växelvårdsboende
hos biståndshandläggaren.

Det är biståndshandläggaren som beslutar
om ni har rätt till plats.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad