Stöd inför och under dina studier

I din ansökan till vuxenutbildning kan du ange om du är i behov av extra stöd och anpassningar i dina studier.

Anpassningar tas fram utifrån behov och kan till exempel finnas vid:

  • Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Psykisk ohälsa
  • Syn- eller hörselnedsättningar
  • Rörelsenedsättningar
  • Kroniska sjukdomar.

Om du vill ha vår hjälp med förslag till anpassningar och att förbereda skolan på vilket stöd du behöver, välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Om du inte har kontakt med oss är det är viktigt att du redan vid kursstart informerar din/dina lärare om vilken typ av anpassningar och stöd du behöver i dina studier.

Kontakta vår specialpedagog via formulär


De sex första siffrorna i ditt personnummer.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad