Hund­rast­­gårdar

Det råder kopplings­tvång av hundar på allmän plats i Solna. Brott mot kopplings­tvånget kan ge böter. Reglerna för kopplings­tvång finns i de lokala ordnings­föreskrifterna.

Vill du rasta hunden utan koppel finns elva hund­rastgårdar i staden. I kartan nedan hittar du platser för stadens hund­rastgårdar.

Hundrastgårdar

 1. Törnbackens hundrastgård (Ritorp)
 2. Södra parkens hundrastgård (Hagalund)
 3. Vasalundsparkens hundrastgård (Råsunda)
 4. Krönets hundrastgård (Råsunda)
 5. Skytteholmsfältets hundrastgård (Skytteholm)
 6. Huvudstafältets hundrastgård (Huvudsta)
 7. Ekelunds hundrastgård (Huvudsta)
 8. Svedens hundrastgård (Norra Bergshamra)
 9. Hagakullens hundrastgård (Frösundavik)
 10. Tivoliparkens hundrastgård (Bergshamra)
 11. Vasalunds hundrastgård (Råsunda)

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad