Arbeta som röstmottagare

Nu kan du anmäla ditt intresse att arbeta som röstmottagare, ordförande eller vice ordförande under valdagen, söndag
den 9 juni 2024.

Som röstmottagare är du valadministrationens ansikte utåt, och ditt arbete möjliggör att väljare kan använda sin rösträtt.

Ansökan om tjänsten som röstmottagare stängde 29 april.

Röstmottagarna ansvarar för ordningen i och intill röstningslokalen. Alla väljare ska ha möjlighet att fritt välja vad de vill rösta på, och det är viktigt att du som röstmottagare behandlar alla väljare lika. Som röstmottagare kan du bli ombedd att hjälpa en väljare att göra i ordning sin röst. Du har tystnadsplikt och får inte berätta vad väljaren har röstat på.

För att få arbeta som röstmottagare behöver du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Du bör även vara serviceinriktad, noggrann samt tala god svenska. Arvode utgår till samtliga som arbetar under förtidsröstningen eller på valdagen.

Arbeta på valdagen Visa Dölj

Valdagen är söndagen den 9 juni 2024.

I varje vallokal arbetar en ordförande, en vice ordförande samt ett antal röstmottagare. Ordförande tillsammans med vice ordförande leder arbetet i vallokalen.

På valdagen tjänstgör du enligt schema. Vallokalerna håller öppet för röstning mellan kl. 08.00–21.00. Därefter påbörjas rösträkning.
Alla som arbetar i lokalen arbetar till dess att alla röster är räknade sent på kvällen.

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • upprätthålla god ordning i vallokalen
 • ta emot röster
 • pricka av i röstlängden
 • granska och räkna rösterna
 • vid behov hjälpa väljare ta valsedlar och göra i ordning sin röst

Ersättning/arvode

Du får betalt för ditt arbete och ersättningen är skattepliktig. Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning.

Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, vilket innebär att du deltar i såväl utbildning som tjänstgör som röstmottagare.

Följande arvoden utgår vid valet 2024:

 • Ordförande 3 500 kr
 • Vice ordförande 3 200 kr
 • Röstmottagare 2 500 kr
 • Reserver i beredskap 500 kr
 • Vaktmästare i vallokal 2 500 kr

Arbeta under förtidsröstningen Visa Dölj

Förtidsröstningen pågår mellan onsdag 22 maj och söndag 9 juni 2024.

Förtidsröstningslokalerna fastställs av valnämnden. Mer information kommer kring vilka och antalet förtidsröstningslokaler som är aktuella och deras öppettider.

Under förtidsröstningen tjänstgör du på olika tider, både dagtid och kvällstid. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

 • upprätthålla god ordning i röstningslokalen
 • ta emot röster och skriva in i väljarförteckningen
 • hjälpa väljare skriva ut röstkort
 • vid behov hjälpa väljare ta valsedlar och göra i ordning sin röst

Ersättning/arvode

Du får betalt för ditt arbete i form av timarvode och ersättningen är skattepliktig. Alla röstmottagare ska genomgå en obligatorisk utbildning.

Ingen ytterligare ersättning utgår för utbildningstillfället och arvodet betalas endast ut vid fullgjord tjänstgöring, vilket innebär att du deltar i såväl utbildning som tjänstgör som röstmottagare.

Kontakta oss

Senast uppdaterad