Handled­ningar för verk­sam­­heter med flera till­stånd

Ibland är det svårt att som före­tagare komma vidare i ärenden som rör till­­stånd och regler. På den här sidan har vi samlat ett antal verksam­heter som kräver flera till­stånd i kombination.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad