Hemtjänst

Du som på grund av funktionsnedsättning eller minskad ork inte kan klara de vardagliga sysslorna själv, kan ansöka om att få hjälp i hemmet. Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag.

Hemtjänstpersonalen kan hjälpa till med till exempel:

  • Städning och disk
  • Inköp
  • Påklädning och tvätt
  • Matlagning
  • Stöd och ledsagning i vardagen, till exempel besök till frisör, fotvård eller liknande

Om du beviljas trygghetslarm kommer ett digitalt låsvred att monteras i din ytterdörr och entré. Mer information om digitala låsvred.

Välj hemtjänstutförare

När du fått beslut om hemtjänst får du själv välja vilken hemtjänst du vill ha hjälp av. Du kan välja mellan både kommunal och privata hemtjänstutförare.

Solnas utförare inom hemtjänst.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad