Ulriksdalsskolan. Vitt flervåningshus med barn på skolgården.
Banmästargatan 3, 170 67 Solna
Kommunal, F-9
Visa karta

Ulriksdals­skolan

Ulriksdalsskolan är en grundskola från förskoleklass till årskurs 9. Intill skolan ligger en fullstor sporthall som används av skolan. Ulriksdalsskolan är belägen i norra delen av Solna nära Ulriksdals station och det finns goda kommunikationer med både buss och pendeltåg.

Om skolan

Ulriksdalsskolans samtliga verksamheter samverkar och skapar en helhet för eleverna. Vi har ett helhetsperspektiv på eleven där goda kunskaper är lika viktiga som de sociala kompetenserna. Här hos oss ska alla vara trygga och känna arbetsglädje och alla elever är välkomna. Skolan utmärks av en engagerad personal som har höga förväntningar på varandra och eleverna. Vi är stolta över vår skola och arbetar för att ständigt utveckla oss tillsammans. För våra elever är skolan viktig och studieresultaten mycket goda och värdegrundsarbetet är en gemensam del av det dagliga arbetet med såväl elever som personal. Skolan har utrustade ämnessalar och skolmatsal med tillagningskök. Biblioteket är även öppet för allmänheten två eftermiddagar i veckan. Vi har även ett nära samarbete med Kulturskolan som har många aktiviteter i skolans lokaler.

Fritids

Fritidshemsverksamhet erbjuds från klockan 06.30–18.00 för elever i förskoleklass till årskurs 6. På Ulriksdalsskolans fritidshem valde vi att skapa nya traditioner när vi flyttade in i skolan 2014 och tog hänsyn till barnens intressen och rörelsebehov. Fritidshemmet ordnar gemensamma aktiviteter för alla fritidselever flera gånger under läsåret där alla som vill deltar. Det kan vara allt från Vårsalong, Talang till Ulriksdalsloppet.

Internationella samarbeten, EU

Ulriksdalsskolan är en certifierad EU-ambassadörskola och samarbetar med Universitetet och högskolerådet.

Välkommen till förskoleklassverksamheterna i Solna stad

Kontaktinformation

Ulriksdalsskolan

ulriksdalsskolan@solna.se
08-746 10 00 (via kontaktcenter)

Rektor

Sofia Nybom
sofia.nybom@solna.se

Biträdande rektor

Åk F–6
Studio mellan
Studio låg
Katarina Hagman
katarina.hagman@solna.se

Biträdande rektor

Åk 7-9
Studio hög
Central särskild undervisningsgrupp
Sofia Nybom
sofia.nybom@solna.se

Studie- och yrkesvägledare

Natalie Bustamante Bermudes
natalie.bustamante-bermudes@solna.se

Administration

Maria Björling
ulriksdalsskolan@solna.se

Fler kontaktuppgifter

Karta

Senast uppdaterad