Toimialat

Päivittäisestä toiminnasta ja lautakuntien päättämien tehtävien toteuttamisesta huolehtivat eri toimialat viranhaltijoineen.

Hallinnolla on kolme keskeistä tehtävää:

 • Toimittaa luottamushenkilöille asiakirjoja niin, että nämä saavat tarvitsemansa tiedot ja voivat tehdä tarkoin punnittuja päätöksiä.
 • Pyrkiä luottamushenkilöiden asettamiin tavoitteisiin ja panna toimeen näiden tekemiä päätöksiä.
 • Päättää luottamushenkilöiden tehtävistä työnjaon mukaisesti.

Solnan kaupungin toiminnasta huolehtii suurimmalta osin kahdeksan toimialaa, jotka on jaettu vastuualueisiin. Jokaista toimialaa johtaa lautakunta, joka koostuu luottamushenkilöiksi valituista poliitikoista. Nämä kahdeksan toimialaa ovat:

 • lapsia ja koulutusta koskevien asioiden toimiala
 • osaamisen kehittämisen toimiala
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 • ympäristön ja rakentamisen toimiala
 • hoito- ja hoivatoimiala
 • sosiaaliala
 • kaupungin johto
 • tekninen toimiala.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad