Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Är du mellan 16 och 19 år, bosatt i Solna stad, har valt att inte studera på gymnasiet eller har hoppat av en gymnasieutbildning och är utan sysselsättning? Då finns det många sätt att få stöd och hjälp på.

Du som är mellan 16 och 19 år omfattas av något som kallas det kommunala aktivitetsansvaret, eller KAA.

Vad är kommunalt aktivitetsansvar?

Alla kommuner i Sverige har ett ansvar för att aktivt söka upp ungdomar som är under 20 år enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 9§ och har avslutat grundskolan men inte gått klart gymnasiet. Vi kan erbjuda ungdomar stöd mot studier eller annan sysselsättning. Det kallas kommunalt aktivitetsansvar, KAA. Det är frivilligt att delta och du bestämmer själv hur mycket stöd du vill ha.

Att delta i KAA:s aktiviteter är kostnadsfritt.

Vi stöttar dig

Vi arbetar med unga som har avslutat grundskolan och som inte har fyllt 20 år, är folkbokförda i Solna stad, saknar gymnasieexamen och inte är inskriven i någon gymnasieskola just nu.

Vi kommer att ta kontakt med dig för att höra vad du gör på dagarna. Genom oss kan du få vägledning mot studier, praktik, arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Tillsammans hittar vi en lösning!

Det är helt frivilligt för dig om du vill delta och du väljer själv hur mycket av vårt stöd du vill ha.

Det här kan vi erbjuda dig Visa Dölj

Vi vill stötta dig att hitta något meningsfullt att göra på dagarna och erbjuder därför flera olika aktiviteter.

Söka studier

Förutom gymnasiet är folkhögskola ett möjligt alternativ för dig som är över 18 år. Komvux är ett annat alternativ om du har fyllt 20 år eller har studiebevis från gymnasiet. Vi hjälper dig att hitta rätt!

Söka jobb eller praktik

Om du vill söka praktikplats så hjälps vi åt för att hitta en plats tillsammans. Om du vill börja arbeta kan vi hjälpa dig med att exempelvis skriva CV och personligt brev, träna på jobbintervjuer och lära dig vägar att söka olika typer av jobb.

Vi erbjuder också andra aktiviteter:

 • Hitta mål och vad som motiverar dig,
 • följa med på studiebesök utifrån dina intressen,
 • hjälp i kontakten med andra myndigheter,
 • eller bara prata.

Vi erbjuder individuellt stöd och utgår från din vilja, förmåga och dina önskemål. Anhöriga eller andra vuxna är välkomna att vara med om du vill det.

Är du inskriven på en gymnasieskola? Visa Dölj

 • Om du fortfarande är inskriven i en skola men inte deltar i undervisning, ta kontakt med din skola för att komma fram till en lösning tillsammans. Om det inte går, kontakta oss så hjälps vi åt med alternativ.

För dig som arbetar i skolan Visa Dölj

 • Om en elev planerar att avbryta sina studier är det viktigt att skolan i samtal informerar om och förbereder eleven för vad som kommer att hända.
 • Eleven bör ha pratat med sin mentor, kurator och/eller skolans studie- och yrkesvägledare om orsaken till avbrottet.
 • Elev och vårdnadshavare bör ha fått information om vad som händer med studiehjälp, flerbarnstillägg med mera.
 • Medarbetare på skolan som rektor har utsett som ansvarig ska fylla i en avbrottsblankett Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..
 • Skolan får gärna ta kontakt med oss på KAA i Solna stad för ett gemensamt möte med elev och vårdnadshavare.
 • Hör av dig till oss:
 • Här kan du anmäla att du vill ha kontakt med aktivitetsansvarig. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss! Här hittar du även kontaktuppgifter till aktivitetsansvarig.

 • Mobil: 072 583 33 64
  Telefon: 08-746 33 64
  E-post: kaa@solna.se

Personuppgifter
PersonuppgifterVilken är din huvudsakliga sysselsättning? Kryssa i det som stämmer bäst på dig * (obligatorisk)
Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? Kryssa i det som stämmer bäst på dig


Om du har gått ur gymnasiet markera det alternativ som stämmer på dig.
Om du har gått ur gymnasiet markera det alternativ som stämmer på dig.
Jag vill boka en tid för handledning * (obligatorisk)
Jag vill boka en tid för handledning
Läs mer om hur barn- och utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter:
Behandling av personuppgifter i barn och utbildningsnämnden Pdf, 53 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad