Igelbäckens förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Gunnarbovägen 98, 170 62 Solna
Kommunal
Visa karta

Igelbäckens förskola

Förskolan ligger i Järvastaden med närheten till naturen, Överjärva gård och Mulle Meck-parken. Hösten 2021 flyttade förskolan Ringen till nya lokaler i form av en våningspåbyggnad på förskolan Igelbäcken. Båda förskolorna fortsätter som egna verksamheter med varsitt våningsplan i byggnaden och varsin gård.

Om oss

Förskoleområde 1 består av åtta förskolor och ligger i norra Solna. Våra förskolor är: Fröet, Rågen och Tellus i Bergshamra, Igelbäcken, Lottagatan, Ringen, Sagolandet och Tunet i Järvastaden.

Alla förskolor ligger med en närhet till natur och parkområden, som vi utforskar tillsammans med barnen.

Barnens intresse och nyfikenhet ligger till grund för det vi gör, i större och mindre projektarbeten. Våra barngrupper är åldersindelade så att vi på bästa sätt kan anpassa miljö, material och verksamheten. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen för att öka talutrymmet, låta barnen pröva sina hypoteser och se varandras olikheter som tillgångar.

Våra nio förskolor arbetar utifrån ett gemensamt tema: Hållbar utveckling. Det skapar en gemenskap på förskolan, i enheten och stödjer oss att säkerställa läroplanens mål. Förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö.

Vi arbetar utifrån ett språkinriktat arbetssätt där vi prioriterar och lyfter fram högläsning, sagor samt utgår ifrån arbetsmaterialet ”Före Bornholmsmodellen”.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar inom och mellan förskolorna. Förskollärare driver pedagogisk utveckling tillsammans, och reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

På Igelbäckens förskola har vi Grön flagg, det svenska namnet på Eco-Schools. Det är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Visning av verksamheten sker efter överenskommelse med biträdande rektor eller rektor. Ta kontakt genom att skicka ett mejl.

Kontaktinformation

Igelbäckens förskola

Rektor

Jenny Hultgren
jenny.hultgren@solna.se

Biträdande rektor

Caroline Ekman
caroline.ekman@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Ängsklockan
072-583 12 43

Gullvivan
072-583 12 41

Prästkragen
072-583 12 42

Solvändan
072-583 12 44

Blåklint
072-583 12 45

Karta

Senast uppdaterad