Ensam­kommande flyktingbarn

Solna stad tar emot asylsökande ensamkommande flyktingbarn som anvisas till kommunen. Oberoende av asylutredningen, som är Migrationsverkets ansvar, har kommunen skyldighet att ta väl hand om de ensamkommande flyktingbarnen.

Uppdraget som anvisningskommun innebär att Solna har det långsiktiga ansvaret för att ordna boende, omvårdnad, skola och annat stöd till de barn som anvisats till Solna.

Boende, skola och god man

Flera kommunala verksamheter är involverade i mottagandet. Överförmyndaren utser god man, socialtjänsten ser till att det ensamkommande barnet får ett lämpligt boende samt stödinsatser vid behov, och skolan ansvarar för att ordna skolgång.

Ibland finns behov av att placera ett barn eller en ungdom i ett familjehem på grund av att barnet är ungt eller har andra särskilda behov. Ibland placeras barnet i ett jourhem i väntan på ett lämpligt familjehem. Jourhemsplatsen beviljas av socialnämnden enligt gällande lagstiftning.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad