Utförare vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov av omvårdnad och säkerhet tillgodosedda i det egna hemmet.

Stödet utförs tillsammans med den enskilde och ges främst i eller i anslutning till det egna hemmet.

Ansökan görs via upphandlingsverktyget Mercell Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och publiceras på Valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Opic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ersättningar Visa Dölj

Ersättning upphandlade vård- och omsorgsboenden (ON2018:2):

Vård och omsorgsboende, ersättning per dygn

Pris fr.o.m. 1 mars 2023

Tryggheten

1 836

Oskarso

1 955

Hallen

1 886

Björkgården

1 850

Ametisten

1 836

Polhemsgården

1 960

Berga

1 875

Ersättning upphandlade vård- och omsorgsboenden (ON2018:2):

Korttidsplatser, ersättning per dygn

Pris fr.o.m. 1 mars 2023

Hallen Korttidsboende

2 066

Polhemsgårdens Korttidsboende

2 066

Ersättning upphandlade vård- och omsorgsboenden (ON2018:2):

Dagverksamhet, ersättning per dygn

Pris fr.o.m. 1 mars 2023

Berga

448

Gläntan

515

Lyktan

523

Lärkan

523

Örtagården

448

Vård och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet (ON2018:102):

Omvårdnadsplatser

Pris fr.o.m. 1 mars 2023

Omvårdnadsplatser

2 062

Demens- och korttidsplatser

2 296

Kvalitetsberättelse Visa Dölj

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Synpunkter och klagomål Visa Dölj

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Lex Sarah Visa Dölj

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Stadens riktlinjer och anvisningar Visa Dölj

Övergripande riktlinjer

Övergripande riskanvisningar

Ordinärt boende (boendestöd och hemtjänst)

Vård och omsorgsboende samt LSS-bostäder

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Gränsdragningslista Visa Dölj

Patientsäkerhetsberättelse Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad