Utförare vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är ett boende med omsorg dygnet runt för personer som inte kan få sina behov av omvårdnad och säkerhet tillgodosedda i det egna hemmet.

Stödet utförs tillsammans med den enskilde och ges främst i eller i anslutning till det egna hemmet.

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSignlänk till annan webbplats.

Dokument för utförare inom vård- och omsorgsboende

Kvalitetsberättelse Visa Dölj

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Synpunkter och klagomål Visa Dölj

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Du kan lämna beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt på flera sätt genom att skriva, ringa eller kontakta oss.

Lex Sarah Visa Dölj

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Gränsdragningslista Visa Dölj

Patientsäkerhetsberättelse Visa Dölj

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad