Västra skogens förskola, utegården med lekställningar och leksaker.
Kristinelundsvägen 1, 171 50 Solna
Kommunal
Visa karta

Västra skogens förskola

Västra skogens förskola ligger i Västra skogen och består av fyra avdelningar på två våningsplan. Förskolan har två gårdar, en större och en mindre med många möjligheter för barn att leka, utforska och lära. I närområdet finns bland annat Pampasparken och Augustendals 4H-gård. Vi har egen kock och kök.

Förändringar 2024-2026

Perioden 2024-2026 flyttar verksamheten tillfälligt till Kristinelundsvägen 1 eftersom det sker omfattande fasad- och markarbeten på ordinarie adress, Infanterigatan 13.

Om oss

Västra skogens förskola är en av åtta förskolor i förskoleområde 4.

Vårt mål är att undervisningen ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Ett utforskande arbetssätt, nyfikenhet och lust att leka ligger till grund för vår utbildning. Förskolan sätter barnens intressen och välmående i centrum och ser leken som den största inspirationen till lärande och utveckling, tack vare det sociala samspelet och möjligheten att utforska sin omvärld. Förskolan lägger stor vikt vid att samarbeta kring barnens läroprocesser och att ge barnen utmaningar och stöd utifrån personliga förutsättningar. Barngrupperna delas in i mindre grupper under stora delar av dagen.

Många av förskolans pedagoger är utbildade i Alla Barn i Centrum. De arbetar också språkutvecklande med hjälp av sagor, högläsning och spontana samtal. TAKK, tecken som stöd och bildstöd är en viktig del i pedagogiken för att gynna alla barns språkutveckling. Vi använder också digitala verktyg som lärplattor och pedagogiska appar i undervisningen. Pedagogerna på förskolan arbetar efter tesen att alla barn är samtliga pedagogers ansvar både inne och ute, vilket skapar trygghet, vi-känsla och goda förutsättningar för gott samarbete.

För oss är hållbar utveckling ett prioriterat område där förskolan arbetar med att bygga upp en medvetenhet kring hälsa, hållbarhet och miljö såväl i den pedagogiska verksamheten som i köken.

Pedagogerna i vårt förskoleområde samarbetar mellan förskolorna. Förskollärare samlas och driver pedagogisk utveckling tillsammans, reflekterar och utvecklar förskolans undervisning och utbildning, i enlighet med förskolans läroplan. Vi arbetar för en likvärdig utbildning för alla barn och för att skapa förutsättningar för alla barn att nå sin fulla potential.

Visning av verksamheten Visa Dölj

Den 16 april 2024 visar vi Västra skogens förskola för vårdnadshavare som vill veta mer inför val av förskola. Visningen börjar klockan 09.30. Föranmälan till förskolans administratör Maria Pettersson maria.pettersson@solna.se. Vid anmälan uppge datum och barnets namn. Välkommen!

Kontaktinformation

Västra skogens förskola

Rektor

Kristina Jönsson
kristina.jonsson@solna.se

Biträdande rektor

Kerstin Isaksson
kerstin.isaksson@solna.se

08-746 10 00 (via Kontaktcenter)

Barngrupper

Linden
072-583 39 86

Kotten
072-583 39 87

Rönnbäret
072-583 39 88

Kastanjen
072-583 39 89

Karta

Senast uppdaterad