Anhörig­träffar

På stadens anhörigträffar får du som anhörig tillfälle att utbyta kunskap med andra personer som har liknande erfarenheter.

Anhörigträff till dig som är anhörig till person med demenssjukdom Visa Dölj

I Solna finns ett anhörig- och demensteam som anordnar med träffar till dig som är anhörig till person med demenssjukdom.

Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en specialistundersköterska. Anhörig- och demensteamet har ett nära samarbete med stadens hälsopedagoger och har sekretess.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte, så det som sägs i gruppen stannar där. Vi kan också erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån gruppens önskemål.

Kontakt

Amira Akhavan

Demenskoordinator i demensteamet

Epost: amira.akhavan@solna.se

Telefon: 08-746 31 26

Navid Rahbar

Arbetsterapeut

E-post: navid.rahbar@solna.se

Telefon: 08-746 31 27

Anhörigkonsulent: Birgitta Bender

Epost: birgitta.bender@solna.se

Telefon: 08‑746 31 29

Anhörigträff för dig som är anhörig till person med beroende/psykisk ohälsa Visa Dölj

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan behöva stöd för din egen del. Bor du i Solna eller har din närstående boende i Solna kan du delta i stadens samtalsgrupper för anhöriga.

Läs mer om stadens samtalsgrupper för anhöriga till personer med beroende eller psykisk ohälsa Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Senast uppdaterad