Anhörig­träffar

På stadens anhörigträffar får du som anhörig tillfälle att utbyta kunskap med andra personer som har liknande erfarenheter.

I Solna finns ett anhörig- och demensteam som anordnar med träffar till dig som är anhörig till person med demenssjukdom.

Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en specialistundersköterska. Anhörig- och demensteamet har ett nära samarbete med stadens hälsopedagoger och har sekretess.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte, så det som sägs i gruppen stannar där. Vi kan också erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån gruppens önskemål.

Det går bra att kontakta oss om du vill ha mer information.
Amira Akhavan, Demenskoordinator i demensteamet, e-post: amira.akhavan@solna.se telefon: 08-746 31 26
Stina Pettersson, Spec. Undersköterska i demensteamet, e-post: stina.pettersson@solna.se telefon: 08-746 13 26

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan behöva stöd för din egen del. Bor du i Solna eller har din närstående boende i Solna kan du delta i stadens samtalsgrupper för anhöriga.

Läs mer om stadens samtalsgrupper för anhöriga till personer med beroende eller psykisk ohälsaöppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad