Anhörigträffar

På stadens anhörigträffar får du som anhörig tillfälle att utbyta kunskap med andra personer som har liknande erfarenheter.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte, så det som sägs i gruppen stannar där. Vi kan också erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån gruppens önskemål. Gruppen träffas på seniorträff Ankaret på torsdagar ojämna veckor klockan 17.30-19.30.

Anhörigträffar våren 2020

I Solna finns ett anhörig- och demensteam. Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en specialistundersköterska. Anhörig- och demensteamet har ett nära samarbete med stadens hälsopedagoger och har sekretess.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad