Anhörig­träffar

På stadens anhörigträffar får du som anhörig tillfälle att utbyta kunskap med andra personer som har liknande erfarenheter.

I Solna stad finns ett anhörig- och demensteam som anordnar med träffar till dig som är anhörig till person med demenssjukdom.

Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. Anhörig- och demensteamet har ett nära samarbete med stadens hälsopedagoger och har även sekretess.

Digitala anhörigträffar för dig som är anhörig till någon med demens eller kognitiv svikt Visa Dölj

Träffa, samtala och utbyt erfarenheter med andra som har nära anhöriga eller föräldrar med demens eller kognitiv svikt.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte.

Träffarna är digitala och sker varannan tisdag med start 2 april.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte, så det som sägs i gruppen stannar där. Vi kan också erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån gruppens önskemål och behov.

Teman för träffen bestämmer vi utifrån deltagarnas önskemål. Du kommer att få tips, råd och information om bland annat bemötande i svåra situationer, sjukdomens olika faser och inte minst hur man som anhörig tar hand om sig själv.

Tid: Tisdagar jämna veckor kl 18.00-19.30
Anmälan: albin.krasowski@solna.se
Information: 08 746 15 78

Anhörigträffar på biblioteket för dig som är anhörig till någon med demens eller kognitiv svikt Visa Dölj

Träffa, samtala och utbyt erfarenheter med andra som har nära anhöriga eller föräldrar med demens eller kognitiv svikt.

Teman för träffen bestämmer vi utifrån deltagarnas önskemål. Ni kommer att få tips, råd och information om bland annat bemötande i svåra situationer, sjukdomens olika faser och inte minst hur man som anhörig tar hand om sig själv.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte, så det som sägs i gruppen stannar där. Vi kan också erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån gruppens önskemål och behov.

Träffarna hålls på måndagar ojämna veckor dagtid klockan 14.00-15.30 och pågår hela 2024. Lokalen är Artur- och Mariarummet på biblioteket i Solna centrum.

Du behöver anmäla ditt intresse för att kunna delta i gruppen, gärna genom att mejla. Ring om du har fler frågor kring träffarna.

Kontakt och anmälan

Amira Akhavan

E-post: amira.akhavan@solna.se
Telefon: 08-746 31 26

Kontakt

Anhörigträff för dig som är anhörig till person med beroende/psykisk ohälsa Visa Dölj

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan behöva stöd för din egen del. Bor du i Solna eller har din närstående boende i Solna kan du delta i stadens samtalsgrupper för anhöriga.

Läs mer om samtalsgrupper för anhöriga till personer med beroende eller psykisk ohälsa Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad