Anhörig­träffar

På stadens anhörigträffar får du som anhörig tillfälle att utbyta kunskap med andra personer som har liknande erfarenheter.

I Solna finns ett anhörig- och demensteam som anordnar med träffar till dig som är anhörig till person med demenssjukdom. Träffarna anordnas varannan torsdag klockan 17.30-19.30 på seniorträff Ankaret, Hagalundsgatan 33 i Solna. Innehållet anpassas efter deltagarna behov. Ingen föranmälan krävs. Vi bjuder på fika. 

Anhörig- och demensteamet består av en anhörigkonsulent, en demenskoordinator med sjuksköterskekompetens och en arbetsterapeut. I teamet finns också en specialistundersköterska. Anhörig- och demensteamet har ett nära samarbete med stadens hälsopedagoger och har sekretess.

Samtliga deltagare avger tystnadslöfte, så det som sägs i gruppen stannar där. Vi kan också erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån gruppens önskemål.

Buss 513 stannar precis utanför, det finns även en parkering mittemot lokalen. Välkommen!

Det går bra att kontakta oss om du vill ha mer information.
Amira Akhavan, Demenskoordinator i demensteamet, e-post: amira.akhavan@solna.se telefon: 08-746 31 26
Stina Pettersson, Spec. Undersköterska i demensteamet, e-post: stina.pettersson@solna.se telefon: 08-746 13 26

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan behöva stöd för din egen del. Bor du i Solna eller har din närstående boende i Solna kan du delta i stadens samtalsgrupper för anhöriga.

Läs mer om stadens samtalsgrupper för anhöriga till personer med beroende eller psykisk ohälsaöppnas i nytt fönster

 

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad