Anhörig­träffar

På stadens anhörigträffar får du som anhörig tillfälle att utbyta kunskap med andra personer som har liknande erfarenheter.

Anhörigträff för dig som är anhörig till någon med demens/ kognitiv svikt Visa Dölj

På en anhörigträff möter du andra anhöriga som är i liknande situation. Framförallt får du tillfälle att dela erfarenheter och kunskaper med andra.

Temat för träffen bestämmer vi utifrån gruppens frågor och funderingar. Du får tips, råd och information om bland annat bemötande i svåra situationer och demenssjukdomens olika faser. Vi kan även erbjuda föreläsningar och seminarier utifrån gruppens önskemål.

Om du har frågor om anhörigträffarna är du välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl, som du hittar nedan.

Digitala anhörigträffar 2023

Anhörigträffar över internet är ett alternativ till de fysiska träffarna.

Träffarna sker digitalt via Teams. Du får ett mejl med en länk till mötet och instruktioner när du anmäler dig. Se kontaktuppgifter nedan.

När: måndagar varannan vecka jämna veckor
Dagtid: 10.30-12.00 eller
Kvällstid: 17.30-19.00

Kontakt och anmälan

Navid Rahbar

E-post: navid.rahbar@solna.se
Telefon: 08-746 31 27

Amira Akhavan

E-post: amira.akhavan@solna.se
Telefon: 08-746 31 26

Anhörigträff för dig som är anhörig till person med beroende/psykisk ohälsa Visa Dölj

När en person drabbas av psykisk ohälsa och/eller beroende berörs även du som lever i personens närhet. Du som känner igen dig kan behöva stöd för din egen del. Bor du i Solna eller har din närstående boende i Solna kan du delta i stadens samtalsgrupper för anhöriga.

Läs mer om samtalsgrupper för anhöriga till personer med beroende eller psykisk ohälsa Öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad