Humaniora kommunal hemtjänst

Humaniora är den kommunala hemtjänstutföraren som verkat i Solna sedan 70-talet. Humaniora är det trygga valet som ger dig god kvalitet i omvårdnad och service.

Humaniora hemtjänst arbetar aktivt med att tillvarata dina behov, önskemål, traditioner och intressen. Humaniora vill gärna förgylla vardagen för dig utifrån dina hjälpbehov och biståndsbeslut. Humaniora erbjuder hemtjänst alla dygnets timmar, vardag som helg.

Verksamheten har demensteam och palliativa team med specifik kompetens för bästa bemötande och kunskap om dina behov. Humaniora samarbetar aktivt med Solna stads seniorträffar och med dagverksamheterna.

Finns i hela Solna

Humaniora är den största hemtjänstutföraren i Solna stad, och verksamheten är inte vinstdrivande. Den samlade kundnöjdheten år 2022 var 80%.

Humaniora är verksamt i hela Solna och våra områdeskontor finns nära dig.

Du ska känna dig trygg med ditt val av hemtjänstutförare. Humaniora har demensteam och palliativa team med specifik kompetens och alla medarbetare bär arbetskläder och ID-bricka. Humaniora arbetar med certifierade demensteam. Certifierad Silviasyster och kontaktperson för demensteamet är Geni Abraha, e-post: geni.abraha@solna.se

Arbetssätt

Hemtjänstinsatser Visa Dölj

Humaniora erbjuder den hemtjänst som ingår i ditt beslut om bistånd. Exempel på service är:

  • Städning
  • Tvätt
  • Matdistribution
  • Inköp
  • Sopsortering
  • Apoteksärenden
  • Promenader
  • Trygghetslarm

Exempel på omvårdnadsinsatser är på- och avklädning, personlig hygien, sänggående samt stöd och hjälp vid måltidssituation.

Humaniora har ett väl inarbetat samarbete med Väntorps tvätteri som både stryker och manglar din tvätt.

Vid matdistribution har vi avtal med en restaurang där du utefter behov kan få specialanpassad kost, såsom diabeteskost, vegankost, glutenfritt, laktosfritt och timbalkost.

Inledande hembesök Visa Dölj

När du valt Humaniora hemtjänst får du ett hembesök av din gruppchef. Tillsammans går ni igenom vilka insatser du beviljats, hur du vill ha hjälpen utförd, vilka dagar och tider som passar dig. Du får en hempärm som innehåller din genomförandeplan och information om Humaniora och dess verksamhet.

Kontaktmannaskap Visa Dölj

Humaniora arbetar med kontaktmannaskap, med målet att det är så få medarbetare som möjligt som besöker dig. Kontaktmannen är den medarbetare som i första hand utför insatserna i ditt hem med ett extra ansvar för dig för ökad kontinuitet och trygghet. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar.

Genomförandeplan Visa Dölj

Du har inflytande och medbestämmande i hur ditt stöd och din hjälp ska utformas. Dina behov och önskemål skrivs ned i en genomförandeplan som följs upp två gånger om året.

Kontaktuppgifter Visa Dölj

Verksamhetschef

Jeanette Bergström
08-746 18 44 eller 072-583 31 35
jeane­tte.bergst­rom@solna.se

Humaniora 1

Gruppchef

Ann-Charlott Gustafsson
08-746 14 90 eller 072-583 31 37
ann-c­harlo­tt.gu­stafs­son@solna.se
Adress: Hjortstigen 1
Område: Bergshamra, Järva och Ulriksdal 
Journummer för akuta ärenden: 072-583 31 41

Humaniora 2

Gruppchef

Girmay Selemon
08-746 18 45 eller 072-583 31 38
girma­y.sel­emon@solna.se
Adress: Lövgatan 45
Område: Råsunda och Vireberg
Journummer för akuta ärenden: 072-583 31 42

Humaniora 3

Gruppchef

Mirjana Lestaric
08-746 21 22 eller 072-583 12 22
mirjana.lestaric@solna.se
Adress: Hannebergsgatan 27B
Område: Skytteholm, centrala Solna och KS
Journummer för akuta ärenden: 073-063 33 08

Humaniora 4

Gruppchef

Zohreh Sadeghi
08-746 17 26 eller 072-583 31 40
zohreh.sadeghi@solna.se
Adress: Förvaltarvägen 21
Område: Vasalund, Hagalund, Frösunda
Journummer för akuta ärenden: 072-583 31 44

Humaniora 5

Gruppchef

Samara Aldabak
08-746 18 46 eller 072-583 31 39
samara.aldabak@solna.se
Adress: Bredkilsbacken 1
Område: Huvudsta
Journummer för akuta ärenden: 072-583 31 43

Humaniora 6

Gruppchef

Geni Abraha, ansvarig demensteam
08-746 21 23 eller 072-583 10 09
geni.­abrah­a@solna.se
Adress: Bredkilsbacken 1
Västra skogen, Ingentingområdet och Lunda
Journummer för akuta ärenden: 073-063 58 46

Nattpatrullen

08-746 14 89 
(endast för att lämna meddelanden mellan 15.30-07.00)

Journummer larm/nattpatrull via larmcentralen: 08-746 33 00

Gruppchef - Nattpatrullen

Marianne Ainerud
08-746 18 47
marianne.ainerud@solna.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad