Humaniora kommunal hemtjänst

Humaniora är den kommunala hemtjänstutföraren som verkat i Solna sedan 70-talet. Humaniora är det trygga valet som ger dig god kvalitet i omvårdnad och service.

Humaniora hemtjänst arbetar aktivt med att tillvarata dina behov, önskemål, traditioner och intressen. Humaniora vill gärna förgylla vardagen för dig utifrån dina hjälpbehov och biståndsbeslut. Humaniora erbjuder hemtjänst alla dygnets timmar, vardag som helg.

Verksamheten har demensteam och palliativa team med specifik kompetens för bästa bemötande och kunskap om dina behov. Humaniora samarbetar aktivt med Solna stads sju seniorträffar och med dagverksamheterna.

Finns i hela Solna

Humaniora är den största hemtjänstutföraren i Solna stad, och hemtjänstverksamheten är inte vinstdrivande. Sammantagen kundnöjdhet år 2019 var 89,5%.

Humaniora är verksamt i hela Solna och finns nära dig med fyra områdeskontor placerade runtom i Solna. Kontoren finns på Björnstigen 137 i Bergshamra, Förvaltarvägen vid Solna station, Lövgatan 45 och Bredkilsbacken 21 i Huvudsta. Trygghetslarmet och Nattpatrullen utgår från Lövgatan 45 i Råsunda.

Du ska känna dig trygg med ditt val av hemtjänstutförare. Humaniora har demensteam och palliativa team med specifik kompetens och alla medarbetare bär arbetskläder och ID-bricka. Humaniora arbetar med certifierade demensteam. Certifierad Silviasyster och kontaktperson för demensteamet är Geni Abraha, e-post: geni.abraha@solna.se

Arbetssätt

Hemtjänstinsatser Visa Dölj

Humaniora erbjuder den hemtjänst som ingår i ditt beslut om bistånd. Exempel på service är:

  • Städning
  • Tvätt
  • Matdistribution
  • Inköp
  • Sopsortering
  • Apoteksärenden
  • Promenader
  • Trygghetslarm

Exempel på omvårdnadsinsatser är på- och avklädning, personlig hygien, sänggående samt stöd och hjälp vid måltidssituation.

Humaniora har ett väl inarbetat samarbete med Väntorps tvätteri som både stryker och manglar din tvätt.

Vid matdistribution har vi avtal med en restaurang där du utefter behov kan få specialanpassad kost, såsom diabeteskost, vegankost, glutenfritt, laktosfritt och timbalkost.

Inledande hembesök Visa Dölj

När du valt Humaniora hemtjänst får du ett hembesök av din gruppchef. Tillsammans går ni igenom vilka insatser du beviljats, hur du vill ha hjälpen utförd, vilka dagar och tider som passar dig. Du får en hempärm som innehåller din genomförandeplan och information om Humaniora och dess verksamhet.

Kontaktmannaskap Visa Dölj

Humaniora arbetar med kontaktmannaskap, med målet att det är så få medarbetare som möjligt som besöker dig. Kontaktmannen är den medarbetare som i första hand utför insatserna i ditt hem med ett extra ansvar för dig för ökad kontinuitet och trygghet. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar.

Genomförandeplan Visa Dölj

Du har inflytande och medbestämmande i hur ditt stöd och din hjälp ska utformas. Dina behov och önskemål skrivs ned i en genomförandeplan som följs upp två gånger om året.

Kontaktuppgifter Visa Dölj

Verksamhetschef

Jeanette Bergström
08-746 18 44 eller 072-583 31 35
jeane­tte.bergst­rom@solna.se

Teknisk administratör 

Eva Dahlby
08-746 19 44 eller 072-583 19 44
eva.dahlby@solna.se

Humaniora 1

Journummer för akuta ärenden 08-746 33 00

Gruppchef

Ann-Charlott Gustafsson
08-746 14 90 eller 072-583 31 37
ann-c­harlo­tt.gu­stafs­son@solna.se
Adress: Björnstigen 137
Område: Bergshamra, Järva och Ulriksdal 

Humaniora 2

Journummer för akuta ärenden 08-746 33 00

Gruppchef

Girmay Selemon
08-746 18 45 eller 072-583 31 38
girma­y.sel­emon@solna.se
Adress: Lövgatan 45
Område: Råsunda och Vireberg

Humaniora 3

Journummer för akuta ärenden 08-746 33 00

Gruppchef

Irene Gustavsson
08-746 21 22 eller 072-583 12 22
irene.gustavsson@solna.se
Adress: Lövgatan 45
Område: Skytteholm, centrala Solna och KS

Humaniora 4

Journummer för akuta ärenden 08-746 33 00

Gruppchef

Nela Djedovic
08-746 17 26 eller 072-583 31 40
nela.­djedo­vic@solna.se
Adress: Förvaltarvägen 21
Område: Vasalund, Hagalund, Frösunda

Humaniora 5

Journummer för akuta ärenden 08-7463300

Gruppchef

Jeanette Katsoulakis
08-746 18 46 eller 072-583 31 39
jeane­tte.k­atsou­lakis­@solna.se
Adress: Bredkilsbacken 1
Område: Huvudsta

Humaniora 6

Journummer för akuta ärenden 08-746 33 00

Gruppchef

Geni Abraha, ansvarig demensteam
08-746 21 23 eller 072-583 10 09
geni.­abrah­a@solna.se
Adress: Bredkilsbacken 1
Västra skogen, Ingentingområdet och Lunda

Nattpatrullen

08-746 14 89 
(endast för att lämna meddelanden mellan 15.30-07.00)

Journummer larm/nattpatrull via larmcentralen: 08-746 33 00

Gruppchef - Nattpatrullen

Marianne Ainerud
08-746 18 47
marianne.ainerud@solna.se

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad