Bostäder, arbete och utbildning

Bostäder

Bostadsmarknaden i Solna växer stadigt och Solna stad är en av de kommuner i landet som har det högsta bostadsbyggandet. Staden planerar för en fortsatt hög produktion, med cirka 800 nya lägenheter per år.

Totalt finns cirka 40 000 bostäder i Solna i dag. De allra flesta är lägenheter i flerbostadshus. Bara en procent av bostäderna är villor eller radhus. Även om de flesta lägenheter är mindre lägenheter byggs nu allt fler större lägenheter för till exempel växande barnfamiljer.

Hyresrätter och bostadsrätter Visa Dölj

Av lägenheterna är cirka sextio procent bostadsrätter och fyrtio procent hyresrätter, i enlighet med stadens inriktning att kunna erbjuda Solnabor båda upplåtelseformerna. Stadens allmännyttiga bostadsstiftelse Signalisten äger cirka 3 800 lägenheter och 200 lokaler i fastigheter i Solna. Signalisten förvaltar även bostäder och lokaler med samhällsnytta, som till exempel förskolor och gruppboenden för personer med särskilda behov.

Signalistens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Specialbostäder Visa Dölj

I Solna finns cirka 3 100 specialbostäder, varav drygt åttio procent är studentbostäder. Utöver det finns även särskilt boende i form av LSS-boenden, särskilda boenden för äldre och sociala lägenheter. För närvarande har staden tio LSS-boenden och planerar för ytterligare ett nytt LSS-boende per år för att möta de förväntade behoven. Antalet äldre kommer också att öka i kommunen, och staden planerar även för fler trygghetsboenden för Solnas seniorer.

Arbete 

Solna har en mycket god arbetsmarknad med en stabil mix av företag, akademi och offentlig sektor. Stadsutvecklingen och tillväxten skapar ett starkt flöde av etableringar och skapar nya arbetstillfällen.

Arbetslösheten i kommunen är mycket låg i jämförelse med såväl Stockholms län som övriga landet.

Aktuell statistik hittar du på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utbildning 

Solnas befolkning har en hög utbildningsnivå. Av medborgare i åldersgruppen 20-64 år har sextio procent en eftergymnasial utbildning, att jämföra med andelen totalt för Stockholms län som ligger på 49 procent, och 41 procent för övriga landet.

Karolinska Institutet

I Solna ligger Karolinska Institutet som är ett av världens ledande medicinska universitet. Karolinska Institutet står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning i landet och det största utbudet av medicinska utbildningar. KI har cirka 6 000 helårsstudenter och över 2 000 aktiva doktorander.

Källa: SCB och KI

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad