Samarbets­samtal

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Genom samarbetssamtal kan ni som separerade föräldrar, som inte kan komma överens kring frågor rörande barnen, få hjälp att göra överenskommelser.

Målet är att barn ska ha tillgång till båda sina föräldrar och andra viktiga personer, att föräldrarnas planering utgår från barns bästa att föräldrar tar ansvar och undviker att utsätta barn för svåra konflikter.

Samarbetssamtal - vad gäller

  • Föräldrarna ska vara separerade och ha gemensamma barn under 18 år
  • Fokus under samtalen är frågor som berör barnen
  • Målet är att föräldrar kommer överens i frågor som rör barnen och förbättrar föräldrasamarbetet
  • Familjerätten kan upprätta avtal kring barns umgänge, boende och vårdnad
  • Samtalen är kostnadsfria och sker under sekretess

Fyll i ansökan om samarbetssamtal på familjerätten Word, 75 kB. och mejla till: anneli.malmborg@solna.se

eller posta till:

  • Socialförvaltningen Solna stad
  • Familjerätten
  • 171 86 Solna

Avtal om vårdnad, boende, umgänge

Som separerade föräldrar kan ni få hjälp med att upprätta ett avtal om vårdnad, umgänge och boende kring ert barn.

För att avtalet ska vara giltigt krävs att det godkänts av familjerättsnämnden. Familjerättsnämnden godkänner föräldrarnas överenskommelse efter en mindre utredning om det är till barnets bästa.

Avtalet är juridiskt bindande på samma sätt som ett domstolsbeslut. Avtalet ska vara skriftligt, undertecknat av båda föräldrarna och utformat så att det går att verkställa.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad