Egenkontroll enligt miljöbalken

Som verksamhetsutövare är du skyldig att ha väl fungerande rutiner för din verksamhet och ha kunskap om den lagstiftning som du berörs av. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa dessa rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens krav med hänsyn till människors hälsa och miljön.

Alla som yrkesmässigt bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken planera och kontrollera sin verksamhet genom egenkontroll, för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (Miljöbalken 26 kap. 19 §). I ansvaret ingår en skyldighet att skaffa den kunskap som behövs med hänsyn till vilken sorts verksamhet du bedriver. 

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. En komplex verksamhet med en stor risk för människors hälsa och miljön bör ha en mer omfattande egenkontroll än om den är enkel eller innebär en liten risk för hälsa och miljön.

Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats hittar du mer information om egenkontroll enligt miljöbalken.

Är verksamheten tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken gäller mer preciserade krav på egenkontroll, enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll för tillstånd- och anmälningspliktiga verksamheter

På nedanstående sidor hittar du mer information om egenkontroll kopplat till tillstånd- eller anmälningspliktiga verksamheter:

Egenkontroll för B- och C-verksamheter

Egenkontroll för anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet

Egenkontroll för bassängbad

Egenkontroll för skolor, förskolor och annan pedagogisk verksamhet


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad