Ledsagar­service

Ledsagarservice ska underlätta för dig med omfattande funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och minska den isolering som kan bli följden av en omfattande funktionsnedsättning.

En ledsagare kan stötta dig som har svårt att orientera dig utomhus genom att följa dig till och från olika platser och på aktiviteter utanför ditt hem. Det kan vara att du behöver stöd när du på din fritid vill besöka vänner eller delta i fritidsaktviteter.

Utförare inom ledsagarservice

Du har möjlighet att vara med och påverka valet av ledsagare.

Funkisgruppen Visa Dölj

God Omsorg Visa Dölj

Humaniora Assistans Visa Dölj

Michelle Foroughi, verksamhetschef
Telefonnummer: 08-746 31 49, 072-583 31 49
E-post: michelle.foroughi@solna.se
Besöksadress: Stadshusgången 2, 171 86 Solna

Nanny.nu Visa Dölj

Kontakta oss

Senast uppdaterad