Genomföra evene­mang - hand­ledning

Vi välkomnar evenemang i Solna. Här får du tips på hur du kan planera och genom­föra ett tryggt och hållbart evene­mang. Ofta krävs tillstånd från både polisen och kommunen, även om du själv äger marken. Du kan också behöva tillstånd för mat, dryck och scen­bygge. Tänk på att börja planera och söka tillstånd i god tid. Det kan ta flera månader att få tillstånden.

Planera

Ett evenemang kräver grundlig planering och ofta behövs flera olika tillstånd. Det vanligaste är tillstånd från Polisen och markupplåtelse från markägaren.

Du kan få fram en komplett lista över nödvändiga tillstånd i Checklista Evenemang på verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En lista över tillstånd från kommunen finns längre ned på denna sida.

Frågor att börja med Visa Dölj

 • Vilken typ av evenemang ska det vara?
 • Var ska evenemanget äga rum: på en allmän plats eller inomhus? Vem äger marken/fastigheten?
 • Vilka tillstånd kommer att behövas, och från vem?
 • Har du tagit hänsyn till högtider, andra evenemang och omgivningen vid val av datum?
 • Hur hittar du din målgrupp? Kan du involvera en referensgrupp eller närboende?
 • Hur hittar du samarbetspartners?
 • Hur gör du evenemanget tillgängligt, säkert och icke-diskriminerande?

Risker och säkerhet Visa Dölj

Kartlägg och bedöm de risker som finns och gör sedan en säkerhetsplan. Säkerhets­planen kommer att efterfrågas av Polisen och även av staden om du använder kommunal mark.

I dokumentet finns ett exempel på en riskanalys Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster..

Myndigheten för samhälls­­skydd och beredskap (MSB) har tagit fram en vägledning för säkerhet i offentlig miljö som omfattar evenemang. Läs mer på MSB:s webbplats: www.msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gör en projektbeskrivning Visa Dölj

Beskriv evenemanget så detaljerat som möjligt. I projekt­beskrivningen bör följande ingå:

 • Beskrivning av plats med karta och möblering av hela området. Är det ett lopp ska även banbeskrivning och vätskekontroller finnas med.
 • Tidplan med datum och klockslag, inklusive tid för etablering och avetablering.
 • Säkerhetsplan med en bedömning av riskerna.
 • Uppskattat antal deltagare och publik.
 • Plan för hur ljudnivåer ska kontrolleras och hanteras.
 • Beskrivning av hur servering och försäljning kommer genomföras.
 • Antal tält och deras storlek, inklusive uthyrarens godkännande­bevis för tält för mer än 150 personer.

Hitta en lämplig plats

I Solna finns flera parker, torg och grönytor som kan användas för evenemang.
Kontakta markägaren med din projekt­­beskrivning innan du söker tillstånd hos Polisen.

Evenemang på stadens mark Visa Dölj

I listan nedan finns exempel på allmän mark i Solna där evenemang av olika storlek och slag kan genomföras. När du söker tillstånd hos Polisen får Solna stad automatiskt en ansökan om markupplåtelse. Du kan kontakta staden för att få förhandsbesked om platsen är ledig.

 1. Skytteholmsfältet, Solna Centrum. Lämpligt för mindre evenemang som bordsförsäljning med partytält, valborgseld, uppvisningar, skolavslutningar, start och mål för motionslopp. På fältets nordvästra del finns en yta lämplig för teateruppsättningar med enklare scen.
  Kontakt: Solna stad.
 2. Solnaplan, Centralvägen. Upplåts till mindre evenemang, så kallade tältevent. Inga fordon tillåts, undantag vid in-/urlastning. Platsen är reserverad för valstugor under valår. El max 2400 watt. Vatten finns ej. Möjlighet finns att anordna ett större evenemang som upptar hela gågatuområdet, till exempel vintermarknad, julskyltning. Kontakt: Solna stad.
 3. Hagalunds torg. Torget lämpar sig väl för mindre evenemang. Kontakt: Solna stad
 4. Kungliga nationalstadsparken. Hagaparken och Ulriksdals slottspark är en del av Kungliga nationalstadsparken. Kontakt: Kungliga Djurgårds­förvaltningen/Ståthållar­ämbetet
 5. Bergshamra torg. Torget lämpar sig väl för mindre evenemang. Kontakt: Solna stad / Signalisten
 6. Frösunda torg. Torget lämpar sig för mindre evenemang. Kontakt: Solna stad
 7. Huvudstafältet. Ytan är lämplig för större upplåtelser som cirkus, uppvisningar, musik­sammankomster, mindre tivolin etc. Gräsytan mäter 90 x 180 meter (cirka 16 000 kvadratmeter). Till upplåtelsen tillkommer kostnader för inkoppling och drift av el, vatten. Scen och högtalare skall placeras så att de riktas bort från Huvudsta Centrum. Kontakt: Solna stad
 8. Järvastaden. I Järvastaden finns olika möjligheter för mindre evenemang i samarbete med lokala aktörer. Kontakt: Järvastaden AB
Karta över Solna som visar platser för olika typer av evenemang.

Platser för evenemang i Solna

Evenemang inomhus Visa Dölj

Om du vill anordna ett evenemang inomhus gäller andra regler än för evenemang utomhus. Kontakta ägaren eller förvaltaren av lokalen du är intresserad av. I allmänhet behövs inget tillstånd från Polisen. Om ditt evenemang kan orsaka störningar utanför byggnaden, exempelvis folksamling eller höga ljud, kan du behöva tillstånd från Polisen.

Evenemang på privat mark Visa Dölj

Om du ordnar evenemang på privat mark, din egen eller någon annans, kan du behöva tillstånd från Polisen om platsen används av allmänheten. Läs mer på Polisens webbplats: www.polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagar och regler

Som evenemangsansvarig ska du se till att evenemanget inte innebär risker ur säkerhets-, brandskydds-, miljö- eller hälsoskyddssynpunkt. Det är ditt ansvar att gällande bestämmelser och riktvärden följs. Om du behöver polistillstånd måste det vara utfärdat innan du börjar använda platsen.

Ansök om de tillstånd som behövs

När du hittat en lämplig plats är det dags att ansöka om tillstånd och informera myndigheter.

Du kan behöva göra en ansökan eller anmälan för att använda offentlig plats, servera mat eller alkoholhaltig dryck eller sälja tobak och e-cigaretter. Om ditt evenemang påverkar trafiken kan du behöva en trafikanordninsplan. Allt detta gäller oavsett vem som äger marken.

Nedan hittar du guider till de tillstånds­ansökningar och anmälningar som du kan behöva göra till Solna stad och Polisen.

Tillstånd och anmälan till andra myndigheter

Ovan har vi listat det som gäller Solna stad och Polisen. Försäljning eller hantering av explosiva och brandfarliga varor (fyrverkerier, gasol, tändvätska etc) kräver tillstånd från Storstockholms Brandförsvar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du kan även behöva tillstånd för lotterier. Vissa enkla tävlingar kan klassas som lotteri. Läs mer på Spelinspektionens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad