• Guide

Skyltar och ljus­­anordningar - ansökan

Om du vill sätta upp en skylt eller ljus­anordning på byggnaden för din verksamhet behöver du ansöka om bygglov. Solna stad har tagit fram ett skylt­program som beskriver vilka skyltar som är tillåtna. Från att vi har fått in kompletta handlingar ska du få ett beslut inom tio veckor.

När behövs bygglov för skyltar och ljus­anordningar?

Om du vill sätta upp en skylt på byggnaden för din verksamhet behöver du ansöka om bygglov hos kommunen. Lovplikten gäller för permanenta skyltar av olika slag, reklam­flaggor, markiser med reklam med mera. Den gäller även för tillfälliga skyltar såsom vepor, banderoller och banérstråk med mera. Här hittar du mer information om skyltar och ljusanordningar.

Innan du ansöker

Innan du ansöker behöver du känna till vilka regler som gäller och vad som är möjligt att göra på platsen. Solna stad har tagit fram ett skyltprogram som ger information över vad som gäller i staden.

Se till att du inte beställer din skylt förrän du fått ett slutbesked från Solna stad.

Ta fram underlag Visa Dölj

Förbered de olika handlingar du ska skicka in och ta fram underlag.

  • Det är viktigt att handlingarna är fackmanna­mässigt utförda, tydliga och lättlästa.
  • Det ska framgå i vilket sammanhang skylten/skyltarna ska verka. Placering och montering ska redovisas.
  • Det ska finnas uppgifter som tydligt visar budskap, storlek, material, färgsättning och eventuell belysning.
  • För lysande eller belysta skyltar ska det även framgå hur de ser ut på natten.

Här kan du hitta mer information om hur du förbereder dig.

Ansök och lämna bilagor

Skicka in din ansökan och bifoga de ritningar och handlingar som vi behöver. Tänk på att en komplett ansökan förkortar handlägg­ningstiden och att ritningarna ska vara fackmannamässiga.

E-tjänster och blanketter Visa Dölj

Ansökan gör du via e-tjänsten Bygglov för skylt Länk till annan webbplats. i självserviceportalen.

Avgifter Visa Dölj

Avgiften för bygglov tas normalt ut i samband med beslut om lov. I avgiften ingår då kostnaden för handläggningen från ansökan om lov fram till och med slutbesked.

Här hittar du mer information om avgifter.

När ansökan har kommit in

När vi har fått in din ansökan får du en en bekräftelse på att vi har mottagit ditt ärende. Det tar ungefär tio dagar.

Ibland måste du komplettera eller ändra något i din ansökan, i så fall kontaktar vi dig.

Handläggningstid Visa Dölj

Från att vi har fått in alla handlingar och eventuella kompletteringar, korrekt ifyllda, ska du få ett beslut inom tio veckor. Om ärendet är komplicerat kan handlägg­ningstiden förlängas med ytterligare max tio veckor, alltså tjugo veckor totalt.

Om din åtgärd kräver en anmälan ska du få beslut inom fyra veckor. Om ärendet är komplicerat kan handlägg­ningstiden förlängas med ytterligare max fyra veckor, alltså åtta veckor totalt.

Om vi inte klarar att hålla handläggningstiden i ditt ärende har du rätt till avgifts­reducering. För varje vecka som går minskar din avgift. Om du har rätt till avgifts­reducering står det i ditt beslut.

Hur bedömer staden ansökan Visa Dölj

Vi granskar och kontrollerar om ansökan följer de bestämmelser som finns och om den uppfyller de allmänna kraven på utformning enligt plan- och bygglagen. Förslaget prövas om det är lämpligt med hänsyn till stads- och landskaps­bilden samt till natur- och kulturvärden på platsen. Intresset av en god helhets­verkan ska tillgodo­ses gällande skyltarnas storlek, utformning och placering.

När du har fått tillstånd

När ditt bygglov är beviljat får du ett beslut från kommunen. Läs noga igenom vad som gäller för ditt lov. Innan du beställer och sätter upp din skylt behöver du ha fått ett startbesked.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad