• Guide

Tobak, e-cigaretter och liknande - ansökan

På den här sidan får du veta hur du söker tillstånd för att sälja tobak och hur du anmäler försäljning av e‑cigaretter eller påfyllnings­behållare. Informationen gäller både detalj- och partihandel. Ansök/anmäl fyra månader innan du ska starta försäljningen.

När behövs tillstånd för att sälja tobak, e‑cigaretter eller påfyllnings­behållare?

Försäljning av tobaks­produkter kräver tillstånd. Cigaretter och snus är två exempel på tobaks­produkter. Du behöver söka tillstånd för försäljning i:

  • Partihandel
  • Detaljhandel i butik eller på annan plats
  • Detaljhandel på internet (e‑handel)

Det gäller för både tillfällig och permanent försäljning.

E-cigaretter och påfyllnings­behållare ska anmälas Visa Dölj

Innan du ansöker eller anmäler

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för försäljningen och för rökfria utemiljöer. Se under Relaterad information längst ned.

Ansök/anmäl och bifoga dokument

Ansökan och anmälan görs till Solna stad.

E-tjänst och blanketter Visa Dölj

Tänk på det här när du ansöker Visa Dölj

  • Kontrollera att du har bifogat alla de handlingar som krävs.
  • Kontrollera att en behörig person har skrivit under ansökan.

Anvisningar till ansökan om tobaksförsäljning Pdf, 355 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 355 kB).

Betala avgiften Visa Dölj

Kommunen tar ut en eller flera avgifter för att hantera din ansökan. Avgifterna är beslutade av kommun­fullmäktige.

När ansökan/anmälan kommit in

Tillståndsgruppen går igenom din ansökan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. När ansökan är komplett startar handläggningen.

Om du gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du komplettera med fler dokument i självserviceportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur bedöms ansökan? Visa Dölj

Kommunen granskar om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogden.

Handlägg­ningstid Visa Dölj

Kommunen ska enligt lag handlägga din ansökan inom fyra månader.

När du fått tillstånd eller blivit registrerad

Du har ansvar för att försäljningen går rätt till. Du kan förlora ditt tillstånd om reglerna inte följs.

Skicka program för egen­kontroller Visa Dölj

Alla som säljer tobak och e‑cigaretter ska ta fram ett egenkontroll­program. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som finns för att försäljningen ska följa lagen.

Du kan läsa mer om egenkontroller på Folkhälso­myndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Egenkontroll­programmet ska du skicka till kommunen via vår e‑tjänst i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om verksam­heten förändras eller upphör Visa Dölj

Du har ansvar för att anmäla förändringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte i självserviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lagar och regler Visa Dölj

Sedan 1 juli 2019 finns en lag (2018:2088) som säger att detaljhandlare och partihandlare ska söka tillstånd för tobaksförsäljning hos kommunen.

Rökfria utemiljöer

I tobakslagen står också att verksamheter som säljer tobak och liknande produkter har ansvar för att ingen röker tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför butiken.

Tillsyn Visa Dölj

Kommunen har ansvar för att inspektera verksamheter som säljer tobak och liknande produkter. För detta betalar du en årlig avgift som är beslutad av kommun­fullmäktige.

Miljö- och byggnads­förvaltningen i Solna stad utför också tillsyn av rökfria miljöer.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad