• Guide

Solarium - anmälan

Här får du veta hur du anmäler solarie­verksamhet. Du behöver anmäla solarium till kommunen sex veckor i förväg.

När behövs solarium anmälas?

Alla kosmetiska solarier, vars syfte är att göra huden mörkare och som kan användas av allmänheten, är anmälnings­pliktiga.

Innan du gör anmälan

Ta reda på vilka lagar och regler som gäller för din solarie­verksamhet. Se under Relaterad information längre ned.

Gör anmälan och bifoga dokument

Senast sex veckor innan du startar ska du göra en anmälan av verksamhet med solarium.

Om du har frågor om hur du ska göra anmälan kan du kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen via Solna stads kontaktcenter. Se kontakt­uppgifter nedan.

Anmäl solarie­verksamheten till Solna stad.

Tänk på det här när du anmäler Visa Dölj

En komplett anmälan går snabbare att handlägga. Var noga med följande:

  • Fyll i alla administrativa uppgifter.
  • Skriv vem som är kontaktperson hos er.
  • Bifoga de bilagor och information som krävs tillsammans med din anmälan.
  • Beskriv verksamheten eller föränd­ringen tydligt.
  • Se till att den som skriver under är behörig, exempelvis firma­tecknare eller VD.

E-tjänst och blankett Visa Dölj

När anmälan kommit in

En handläggare går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras.

Hur bedöms anmälan? Visa Dölj

Lokalen kommer att bedömas utifrån de krav som lagar och regler ställer på solarium. 

Handläggningstid Visa Dölj

Gör anmälan sex veckor innan du startar eller förändrar verksamheten.

När anmälan blivit registrerad

Om verksamheten ändras eller upphör ska du anmäla det till kommunen (Solna stad).

Staden ansvarar för kontroller (tillsyn) av solarie­verksamheter och för det kommer du att få betala en årlig avgift. Avgiften beslutas av kommun­fullmäktige.

Du har ansvar för att lagar och regler följs.

Lagar och regler Visa Dölj

Strålsäkerhets­myndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om krav och regler som gäller för solarieverksamhet.

Du behöver också känna till kraven på egenkontroller enligt förordningen om verksamhets­utövares egenkontroll (1998:901) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Se särskilt paragraferna § 4-7.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad