• Guide

Livsmedels­­verksamhet - anmälan

När du ska servera, sälja eller hantera livs­medel behöver du göra en anmälan om registrering av din livs­medels­verksamhet. Det gäller exempel­vis om du driver en restaurang, gatukök, café, butik, bageri, catering­verksamhet eller liknande. Du ska göra din anmälan senast två veckor innan start.

När behöver du anmäla livs­medels­verksamhet?

När du ska sälja, servera eller hantera livsmedel i din verksamhet behöver du göra en anmälan om registrering till Solna stad. Anmälan ska göras både om du ska öppna en ny eller ta över en befintlig verksamhet.

Ska du tillverka eller förpacka animaliska produkter ska du inte anmäla verksamheten till Solna stad utan den godkänns av Livsmedelsverket.

Registrering av livsmedels­verksamhet gäller dig som enskild person, företag, kommun, föreningsdriven verksamhet eller annan organisationsform. Exempel på verksamheter:

 • restauranger, caféer, serveringar och gatukök
 • cateringverksamhet
 • skolkök
 • lager
 • bagerier
 • butiker
 • grossistverksamheter
 • konfektyrtillverkning

Även tillfälliga livsmedels­verksamheter ska registreras om de inte är mycket enkla eller pågår under en mycket begränsad tidsperiod, se nedan.

Tillfälliga livsmedels­verksamheter ska registreras om de inte är mycket enkla eller pågår under en mycket begränsad tidsperiod.

Nedan följer exempel på verksamheter som du måste registrera:

• Hemtjänst som lagar mat i den hjälpbehövandes hem.
• Sälja korv från en korvvagn.
• Sälja smörgåsar på fotbollsmatcher regelbundet.
• Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet på marknader.
• Tillverkning och försäljning av livsmedel, regelbundet på torghandel.

Samma regler gäller för tillfälliga livsmedels­verksamheter som för övriga livsmedels­verksamheter. Beroende på verksamhetens omfattning och livsmedels­hanteringens risker varierar kraven på den enskilda verk­samheten.

Rörliga livsmedels­anläggningar, till exempel food-trucks, ska registreras i den kommun där verksamheten huvud­sakligen bedrivs. Mer information om hur du gör hittar du i Solna stads guide om Food-trucks.

Verksamheter som tillverkar eller förpackar animaliska produkter ska inte anmälas för registrering hos Solna stad. De ska godkännas av Livsmedelsverket.

Registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar, Livsmedelsverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du ska driva tillfällig verksamhet vid ett enstaka evenemang eller marknad, till exempel bakning och försäljning av mat- och kaffebröd, servering av kaffe, saft eller läsk behöver du inte anmäla din livsmedels­verksamhet.

Innan du anmäler

Innan du anmäler din verksamhet behöver du ta reda på om du behöver fler tillstånd. Du ska vänta med din anmälan om du är osäker på att din verksamhet kommer bli av. Det kan exempelvis gälla om du väntar på att få bygglov eller väntar på att bli klar med en upphandling för hemtjänst­verksamhet.

Du behöver många gånger flera tillstånd när du ska starta en livsmedels­verksamhet. Några exempel:

 • Bygglov - Ska du bygga om, bygga till eller bygga nytt i din verksamhet behöver du söka byggglov.
 • Serverings­tillstånd - Ska du servera alkohol behöver du ansöka om serverings­tillstånd.
 • Uteservering - Ska du ha en uteservering behöver du söka tillstånd från polisen och i vissa fall bygglov.

Det är ditt ansvar att se till att alla nödvändiga tillstånd finns. I checklistan för att starta restauranglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (välj kommun "Övriga") som finns på Verksamt.se kan du få fram vilka tillstånd du kan behöva från både kommunen och andra myndigheter.

Det är alltid du som livsmedels­företagare som ansvarar för att livsmedels­lagstiftningen följs. Redan när du startar verksamheten måste du uppfylla de krav som ställs på din verksamhet i livsmedels­lagstiftningen:

 • Lokalen ska vara anpassad till den hantering du planerar att ha. Det innebär att din anläggning ska vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet och drivas på ett sådant sätt att livsmedels­lagens syfte uppnås, alltså att livsmedlen är säkra och att kunderna får rätt information.
 • Du ska ha god kunskap om livsmedels­hygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel samt om livsmedels­information (till exempel märkning).
 • Du ska arbeta så att livsmedlen blir säkra och se till att dina kunder inte blir vilseledda. Du behöver därför identifiera faror och risker som kan finnas i din verksamhet och kontrollera dem löpande.

Du hittar mer information om livsmedels­lagstiftningen under relaterad information längst ner på sidan.

Anmäl och lämna bilagor

Senast två veckor innan du startar din verksamhet ska du göra en anmälan om registrering.

Om du startar en livsmedels­verksamhet utan att ha anmält den för registrering eller utan att ha fått ett godkännande från livsmedels­verket (när det krävs) så bryter du mot lagen. Detta gäller även en verksamhet som får en ny ägare, plats eller gör en bolags­ombildning. Du kan då få betala en sanktionsavgift.

Avgiften för handläggning av anmälan om registrering av livsmedels­anläggning är för närvarande 2 100 kronor enligt taxan för år 2020.

Avgiften ska betalas oavsett vilket beslut som kontroll­myndigheten fattar. Avgiften ska även betalas i de fall anmälan om registrering av livsmedels­anläggning tas tillbaka.

Verksamheten omfattas också av en fast årsavgift som ska betalas från och med det år verksamheten registreras. Storleken på den årliga avgiften beror på vilken typ av verksamhet det är och framgår av gällande taxa som du hittar längre ner under relaterad information.

Läs mer på livsmedels­verkets sida om avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När anmälan kommit in

En handläggare går igenom din anmälan och kontaktar dig om något behöver kompletteras. Om inget annat meddelas får du starta verksamheten två veckor efter att din anmälan kommit in.

Du får en bekräftelse inom två veckor efter att din anmälan kommit in. Om du inte har fått en bekräftelse på registrering inom två veckor,kontakta då Solna stad för att kontrollera att anmälan är komplett.

När din verksamhet är registrerad

Du har ett ansvar för att ha kunskap om de regler som gäller för för att driva livsmedels­verksamhet. Det ska finnas en plan för egenkontroller. Solna stad besöker och kontrollerar din verksamhet efter att den har startat.

Du har också ansvar för att anmäla föränd­ringar i verksamheten och att anmäla ägarbyte.

Solna stads livsmedels­inspektörer utför kontroll av samtliga registrerade anläggningar i Solna. Inspektörerna kontrollerar att reglerna för livsmedels­hantering följs.

När registerigen är utförd och du har kommit igång med din verksamhet blir du kontaktad av stadens livsmedels­inspektörer för att boka in den första kontrollen. De kommer då bland annat kontrollera:

 • att systemet för egenkontroll är anpassat för den verksamhet som bedrivs.
 • att anläggningens lokaler, inredning och utrustning uppfyller lagstiftningens krav.

När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal känner till de risker som finns vid livsmedels­hantering och hur man gör för att producera säker mat. Du ska ha rutiner för att säkerställa att livsmedlen är säkra att äta och att de är rätt märkta. Det är ditt ansvar att genom egen­kontoll förebygga så att till exempel inte mat­förgiftningar inträffar.

Du kan läsa mer om egen­kontroll hos Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du behöver meddela Solna stad om du ändrar inriktning, utökar, säljer, byter lokal eller upphör med din livsmedels­verksamhet. Kontakta Solna stads kontaktcenter på 08‑746 10 00 eller via kontaktformulär.

Det är viktigt att du avregistrerar din verksamhet så snart du vet att den ska upphöra. Annars blir du fakturerad av Solna stad för kommande års kontrollavgift. Samma sak gäller om ett annat företag tar över verksamheten.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad