När ditt barn har fått en plats i förskoleklass

Vi skickar e-post till dig
när ditt barn har fått en plats i förskoleklass.

Du kan också se den informationen
i e-tjänsten Förskola & skola Länk till annan webbplats..
Klicka på Anmälan skola.

Du får ett brev i slutet av mars
med information om skolan
ditt barn ska börja i.

Om du inte vill ha platsen

Du måste tala om för kommunen
om du inte vill ha platsen.
Ett annat barn får då platsen på den skolan.

Du måste också göra en ny ansökan
eller tala om för kommunen
vilken annan skola du valt.

Du gör den nya ansökan i e-tjänsten.

Ditt barn får då en plats i förskoleklass
i en kommunal skola i Solna som har en ledig plats.

Så här delas förskoleplatserna ut

Solna stad försöker att ge ditt barn plats på den skola som du har önskat.

Men platserna på en skola
räcker inte alltid
till alla som önskat den skolan.

Barn som har syskon i årskurs 1 till 3 på skolan
får då platsen.
Det kallas syskonförtur.

Om två barn har sökt samma skola
men skolan har bara en plats.
Då får barnet som har längst väg till en annan skola
platsen på skolan.
Det kallas relativa närhetsprincipen.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad