Utförare daglig verksamhet eller korttids­vistelse (LSS)

Daglig verksamhet är en sysselsättning som motsvarar att gå till ett arbete varje dag för personer som omfattas av personkrets 1 eller 2.

Korttidsvistelse är till för att ge dem som har en funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte.

Ansökan görs via upphandlingsverktyget Mercell Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och publiceras på Valfrihetswebben Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt Opic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dokument för utförare av daglig verksamhet eller korttidsvistelse

Ersättningar Visa Dölj

Ersättning för Daglig verksamhet upphandlade enligt LOV 2021.
Ersättning inkl 1 % uppräkning fr o m 1/1 2021.

Schablonbelopp

Pris per månad i kronor enligt schablon:

5 dagar per vecka = 21,0 dagar per månad =21/5*5
4 dagar per vecka = 16,8 dagar per månad =21/5*4
3 dagar per vecka = 12,6 dagar per månad =21/5*3
2 dagar per vecka = 8,4 dagar per månad =21/5*2
1 dagar per vecka = 4,2 dagar per månad =21/5

Schablonbelopp i kronor

Nivå

Pris per dag

4,2

8,4

12,6

16,8

21,0


Per dag

1

2

3

4

5

Nivå 1 heltid

346

1 454

2 908

4 362

5 816

7 270

Nivå 1 deltid

249

1 047

2 094

3 142

4 189

5 236

Nivå 2 heltid

673

2 826

5 651

8 477

11 303

14 129

Nivå 2 deltid

428

1 796

3 592

5 387

7 183

8 979

Nivå 3 heltid

1 108

4 652

9 304

13 955

18 607

23 259

Nivå 3 deltid

662

2 782

5 565

8 347

11 130

13 912

Nivå 4 heltid

1 758

7 382

14 765

22 147

29 529

36 912

Nivå 4 deltid

1 019

4 280

8 559

12 839

17 119

21 398

Nivå 5 heltid

2 841

11 930

23 861

35 791

47 721

59 651

Nivå 5 deltid

1 608

6 755

13 510

20 265

27 019

33 774

Daglig verksamhet pris per dag i kronor

Nivå

Heltid över 6 timmar

Deltid under 6 timmar

1

346

249

2

673

428

3

1 108

662

4

1 758

1 019

5

2 841

1 608

Korttidsvistelse i kronor

Nivå

Helt dygn

Halvt dygn

1

2 779

2 229

2

2 779

2 229

3

3 659

2 668

4

4 960

3 308

5

6 717

3 968


Kvalitetsberättelse Visa Dölj

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Synpunkter och klagomål Visa Dölj

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Lex Sarah Visa Dölj

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Stadens riktlinjer och anvisningar Visa Dölj

Övergripande riktlinjer

Övergripande riskanvisningar

Ordinärt boende (boendestöd och hemtjänst)

Vård och omsorgsboende samt LSS-bostäder

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Forum Carpe Visa Dölj

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom funktionshinderområdet

Arbetar du inom området stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri eller i kommunernas HSL-organisation? I så fall har du möjlighet att genom Forum Carpe anmäla dig till kurser, föreläsningar, seminarier och nätverksträffar som riktar sig till exempelvis handläggare, stödassistenter och chefer inom funktionshinderområdet.

Forum Carpes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om utbudet och vilka kurser och nätverk som kan vara aktuella för just dig. Där finns också material och verktyg för vardagsutveckling samt tips och metoder som kan underlätta i yrkesrollen.

Forum Carpe är en samverkan mellan Stockholms stad och kommuner i länet inom funktionshinderområdet. Genom forumets organisation med utsedda representanter från medverkande kommuner identifieras gemensamma behov som formar verksamhetens inriktning och utbud av kompetensutveckling.

Det övergripande syftet med Forum Carpes verksamhet är att främja kompetens- och verksamhetsutveckling liksom en kunskapsbaserad praktik som leder till insatser av god kvalitet inom funktionshinderområdet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad