Utförare daglig verksamhet eller korttids­vistelse (LSS)

Daglig verksamhet är en sysselsättning som motsvarar att gå till ett arbete varje dag för personer som omfattas av personkrets 1 eller 2.

Korttidsvistelse är till för att ge dem som har en funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte.

Ansökan görs via upphandlingsverktyget Mercell Tendsign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och publiceras på Upphandlingsmyndighetens hemsida för daglig verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller korttidsvistelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt på Opic Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Dokument för utförare av daglig verksamhet eller korttidsvistelse

Ersättningar Visa Dölj

Ersättning för daglig verksamhet upphandlad enligt LOV 2024.

Schablonbelopp

Pris per månad i kronor enligt schablon:

5 dagar per vecka = 21,0 dagar per månad =21/5*5
4 dagar per vecka = 16,8 dagar per månad =21/5*4
3 dagar per vecka = 12,6 dagar per månad =21/5*3
2 dagar per vecka = 8,4 dagar per månad =21/5*2
1 dagar per vecka = 4,2 dagar per månad =21/5

Ersättning daglig verksamhet

Nivå

Över 6h/v

(25h/mån)

Över 12h/v

(50h/mån)

Över 18h/v

(75h/mån)

Över 24h/v

(100h/mån)

30h/v

och uppåt

1

2 593

3 073

4 610

6 145

7 682

2

2 987

5 976

8 963

11 951

14 938

3

4 914

9 828

14 742

19 655

24 569

4

7 794

15 588

23 382

31 176

38 970

5

12 595

25 192

37 788

50 384

62 980

Korttidsvistelse

Nivå

Helt dygn

Halvt dygn

1

2 920

2 342

2

2 920

2 342

3

3 844

2 804

4

5 212

3 476

5

7 057

4 170

Kvalitetsberättelse Visa Dölj

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

Synpunkter och klagomål Visa Dölj

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Lex Sarah Visa Dölj

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Stadens riktlinjer och anvisningar Visa Dölj

Övergripande riktlinjer

Övergripande riskanvisningar

Ordinärt boende (boendestöd och hemtjänst)

Vård och omsorgsboende samt LSS-bostäder

Dagverksamhet och daglig verksamhet

Forum Carpe Visa Dölj

Kompetensutveckling för dig som arbetar inom funktionshinderområdet

Arbetar du inom området stöd till personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri eller i kommunernas HSL-organisation? I så fall har du möjlighet att genom Forum Carpe anmäla dig till kurser, föreläsningar, seminarier och nätverksträffar som riktar sig till exempelvis handläggare, stödassistenter och chefer inom funktionshinderområdet.

Forum Carpes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om utbudet och vilka kurser och nätverk som kan vara aktuella för just dig. Där finns också material och verktyg för vardagsutveckling samt tips och metoder som kan underlätta i yrkesrollen.

Forum Carpe är en samverkan mellan Stockholms stad och kommuner i länet inom funktionshinderområdet. Genom forumets organisation med utsedda representanter från medverkande kommuner identifieras gemensamma behov som formar verksamhetens inriktning och utbud av kompetensutveckling.

Det övergripande syftet med Forum Carpes verksamhet är att främja kompetens- och verksamhetsutveckling liksom en kunskapsbaserad praktik som leder till insatser av god kvalitet inom funktionshinderområdet.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad