Utförare daglig verksamhet eller korttids­vistelse (LSS)

Daglig verksamhet är en sysselsättning som motsvarar att gå till ett arbete varje dag för personer som omfattas av personkrets 1 eller 2.

Korttidsvistelse är till för att ge dem som har en funktionsnedsättning möjlighet till rekreation och miljöombyte.

Ansökan görs via Visma Tendsign. Följ denna länk för att komma till Solna stads sida på TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokument för utförare av daglig verksamhet eller korttidsvistelse

Verksamheterna ska årligen upprätta en kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för året som gått skickas till omvårdnadsförvaltningens kvalitetsutvecklare senast den 31 januari nästkommande år.

En synpunkt kan vara beröm, klagomål, förslag eller allmän synpunkt. När en synpunkt har inkommit till staben för kvalitetsutveckling, informeras verksamhetschefen inom två dagar från det att synpunkten inkom till staben för kvalitetsutveckling. Informationen ges via ett skriftligt meddelande. Verksamhetschefen ska inom sju dagar bekräfta att verksamheten tagit emot synpunkten, kontaktat den som framfört den och påbörjat utredningen.

Information om rapportering av händelser som kan utgöra ett missförhållande/risk för ett missförhållande samt anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnas till omvårdnadsförvaltningen.

Ersättning för Daglig verksamhet upphandlade enligt LOV 2020.
Ersättning inkl 1 % uppräkning fr o m 1/1 2020.

Schablonbelopp

Pris per månad i kronor enligt schablon:

5 dagar per vecka = 21,0 dagar per månad =21/5*5
4 dagar per vecka = 16,8 dagar per månad =21/5*4
3 dagar per vecka = 12,6 dagar per månad =21/5*3
2 dagar per vecka = 8,4 dagar per månad =21/5*2
1 dagar per vecka = 4,2 dagar per månad =21/5

Schablonbelopp i kronor

Nivå

Pris per dag

4,2

8,4

12,6

16,8

21,0


Per dag

1

2

3

4

5

Nivå 1 heltid

343

1 441

2 881

4 322

5 762

7 203

Nivå 1 deltid

247

1 037

2 075

3 112

4 150

5 187

Nivå 2 heltid

667

2 801

5 603

8 404

11 206

14 007

Nivå 2 deltid

423

1 777

3 553

5 330

7 106

8 883

Nivå 3 heltid

1 097

4 607

9 215

13 822

18 430

23 037

Nivå 3 deltid

656

2 755

5 510

8 266

11 021

13 776

Nivå 4 heltid

1 740

7 308

14 616

21 924

29 232

36 540

Nivå 4 deltid

1 009

4 238

8 476

12 713

16 951

21 189

Nivå 5 heltid

2 812

11 810

23 621

35 431

47 242

59 052

Nivå 5 deltid

1 592

6 686

13 373

20 059

26 746

33 432

Daglig verksamhet pris per dag i kronor

Nivå

Heltid över 6 timmar

Deltid under 6 timmar

1

343

247

2

666

423

3

1 097

656

4

1 740

1 009

5

2 812

1 592

Korttidsvistelse i kronor

Nivå

Helt dygn

Halvt dygn

1

2 751

2 207

2

2 751

2 207

3

3 622

2 642

4

4 911

3 276

5

6 650

3 928


Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad