Så här söker du om stöd

Det finns olika stöd och service
som du kan få av Solna stöd.

Du söker om stöd och service på olika sätt.

Det finns Förenklad ansökan
och Traditionell ansökan.

Vilken ansökan du ska använda
beror på vilket stöd eller service du behöver.

Förenklad ansökan

Om du är över 65 år och behöver hjälp med enklare saker som
att handla, städa eller gå till apoteket. Då kan du göra en Förenklad ansökan. Du gör en Förenklad ansökan via e-tjänsten Förenklad ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på internet och väljer vem som ska ge dig hjälpen.

Traditionell ansökan

Om du behöver hjälp varje dag
ska du kontakta en biståndshandläggare för att söka om stöd.
Stödet kan vara hemtjänst
eller trygghetslarm till exempel.
Det kallas för Traditionell ansökan.

Ring till stadens Kontaktcenter
och be att få prata med en biståndshandläggare.

Telefon 08 746 10 00

Du gör en traditionell ansökan via e-tjänsten Traditionell ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på internet.

Du kan be en annan person att vara ditt ombud om du behöver hjälp med att skriva din ansökan.

Du kan också få hjälp med tolk
om du inte pratar svenska så bra.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad