Solna grundsärskola exteriör
Ankdammsgatan 14-16, 171 43 Solna
Kommunal, 1-9 anpassad skola
Visa karta

Solna anpassad grundskola

Anpassad grundskola finns för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Solna anpassad grundskola bedrivs i Skytteholmsskolans lokaler. Här är elever från årskurs 1 till 9 välkomna.

Behöver ditt barn gå i anpassad grundskola?

Om du tror att ditt barn behöver gå i anpassad grundskola tar du upp detta med rektor på ditt barns förskola eller skola. Rektor ser till att alla utredningar för ett mottagande i anpassad grundskola genomförs.

Om du vill veta mer om verksamheten i anpassad grundskola kan ett besök ordnas.

Solna anpassad grundskola på Instagram Länk till annan webbplats.

Du som är elev i anpassad grundskola ska få:

  • arbeta och utvecklas utifrån dina individuella behov och förutsättningar.
  • vara en del av en grupp där alla barn och unga är trygga och känner tillhörighet.
  • ta del av kursplanens innehåll och arbeta mot dess kunskapskrav.
  • känna arbetsro och utveckla sociala färdigheter.
  • vara delaktig i beslut kring din egen kunskapsutveckling.
  • en meningsfull rastverksamhet.

Fritidshem för dig som är elev i anpassad grundskola

I Solna stad kan elever i anpassad grundskola vara inskrivna i barnomsorgen och gå på fritids. Fritidshemmet har sin verksamhet i skolans lokaler på Skytteholmsskolan. Assistenter som känner eleverna väl arbetar på fritids och formar verksamheten utifrån elevernas behov och fritidshemmets kursplan.

Organisation i anpassad grundskola

I Solna anpassad grundskola finns sex klasser som läser både mot ämnen och mot ämnesområde – det som förut kallades för träningsskola. Det arbetar sju klasslärare och sex praktisk estetiska lärare på skolan och i varje klass arbetar en till tre elevassistenter som följer eleverna genom hela deras skoldag vilken kan bestå av både skola och fritids.

Rektor har övergripande ansvar för utbildningen. Elevhälsoteamet är detsamma för anpassad grundskola som för grundskolan och där ingår förutom speciallärare även psykolog, kurator och skolsköterska. Rektor sitter alltid med på elevhälsoteamets möten.

Så fungerar anpassad grundskola

Pedagogerna använder sig av olika arbetssätt utifrån olika perspektiv, vilket innebär att individen står i fokus. Det handlar om att undervisningen ska vara anpassad efter elevens behov och utveckling. Eleven ska få en kvalitativ undervisning där fokus ligger på kunskapsinhämtning och en kvalitativ skoldag.

  • Undervisningen ska vara stimulerande, intressant och kvalitativ.
  • Eleverna ska kunna påverka hur undervisningen bedrivs.
  • Tillgång till moderna digitala verktyg för både kommunikation och kunskapsinhämtning.

Kontaktinformation

Rektor

Mariana Berlin
mariana.berlin@solna.se

Biträdande rektor

Jennie Jäderblom
jennie.jaderblom@solna.se

Administration

Nurgundan Kut
nurgundan.kut@solna.se

Skolsköterska

Ingela Jansson
Ingela.jansson@solna.se

08-746 11 32

Skolläkaren nås via skolsköterskan

Karta

Senast uppdaterad