Äldreforum och kommunalt pensionärs­råd

För att underlätta utvecklingen av en god omsorg till Solnas seniorer har Solna stad har ett nära samarbete med de lokala pensionärsföreningarna. Detta görs med hjälp av två samarbetsorgan, det kommunala pensionärsrådet och Äldreforum.

Kommunalt pensionärsråd

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är sammansatt av representanter från de politiska partierna i Solna och pensionärsorganisationerna Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Syftet med KPR är att staden ska informera och samråda med pensionärsorganisationerna i frågor som är aktuella för de äldre i Solna. Rådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Äldreforum i Solna

Pensionärsföreningarna i Solna, PRO och SPF, har bildat samverkansorganet Äldreforum. Äldreforum får som remissinstans möjlighet att inkomma med synpunkter i ärenden som rör förändringar för de äldre i Solna. Det kan vara förändringar i avgiftssystemet eller införande av nya regler eller rutiner inom äldreomsorgen.

Föreningar för seniorer

Det finns olika typer av föreningar i Solna, som anordnar aktiviteter för seniorer, eller som bevakar äldres intressen.

Pensionärernas riksorganisation PRO Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sveriges pensionärsförening SPF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SeniorNet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad