Hälso- och sjukvårds­ansvar för utförare

Hälso- och sjukvårdsansvaret för stadens vård- och omsorgsgivare regleras i avtal med uppdragsgivaren Solna stad och styrs av lagar och riktlinjer. Alla verksamheter har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

I den kommunala hälso- och sjukvården måste det finnas en eller flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS). För verksamheter som jobbar med rehabilitering kan det istället finnas en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som är medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

MAS och MAR har ett särskilt medicinskt ansvar för att

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna för läkemedelshantering är säkra
  • besluten om delegering är patientsäkra
  • patientjournaler förs
  • anmälan görs till kommunal nämnd om en patient utsatts för allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård och behandling eller utsatts för risk för det.

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet som MAS eller MAR.

En kommun kan ha en MAS eller flera MAS:ar eller MAR:ar.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård i Solna

Ansvarsfördelning mellan MAS eller MAR och verksamhetschef

Det är verksamhetschefen som har det övergripande ansvaret för en verksamhet men hen kan inte bestämma över de arbetsuppgifter MAS eller MAR har enligt lagar och föreskrifter. Se även Socialstyrelsens hemsida: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvårdsansvar för utförare i Solna stad

Hälso- och sjukvårdsansvaret för stadens vård- och omsorgsgivare regleras i avtal med uppdragsgivaren Solna stad och styrs av lagar och riktlinjer. Alla utförare har enligt avtal en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och i vissa fall medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Senast uppdaterad